Programování s Ozoboty | Vzdělávací podklady

Podklady ke stažení
Kritické myšlení | Metodické náměty na výukové aktivity
Cílem aktivit je naučit žáky orientovat se v oblasti kritického myšlení a mediální výchovy, seznámit je se základními požadavky i problematikou kritického myšlení a samozřejmě jim dán prostor i pro zpracovávání vlastních analýz založených na zdrojích, která si sami zpracují. Na některé listy poté navazují i mapy pro Ozoboty, tudíž celou výuku lze i spojit s výukou robotiky s Ozoboty.
Stáhnout
Kritické myšlení | Pracovní list: Pravdivost informací
Druhá práce založená na posuzování pravdivosti informací podle vyhledaných informací. Žáci by měli umět rozlišit fakta od relevantních informací.
Stáhnout
Kritické myšlení | Pracovní list: Vyhledávání informací
První práce založená na vyhledávání informačních zdrojů. Žáci by měli umět najít zdroj, autora, měli by umět správně citovat, případně se to právě při této činnosti naučit. Informace jsou různého druhu, nejsou to jen texty, ale i obrázky.
Stáhnout
Mapy pro OzoBoty: Autonehoda
PDF soubor s playgroundem obsahuje zadání, řešení a také oddělenou trasu pro situace, kdy by chtěl pedagog modifikovat úkol podle své potřeby.
Stáhnout
Mapy pro OzoBoty: Záchrana ponorky
PDF soubor s playgroundem obsahuje zadání, řešení a také oddělenou trasu pro situace, kdy by chtěl pedagog modifikovat úkol podle své potřeby.
Stáhnout
Mapy pro OzoBoty: Zasypaní v šachtě
PDF soubor s playgroundem obsahuje zadání, řešení a také oddělenou trasu pro situace, kdy by chtěl pedagog modifikovat úkol podle své potřeby.
Stáhnout
Metodiky pro OzoBoty: Autonehoda
Aktivita je postavena na tzv. problémové úloze či problémové situaci, kterou mají žáci vyřešit. V našem případě vycházíme z fiktivního příběhu dopravní nehody. Ozobot v roli vozidla záchranné služby musí co nejrychleji dovézt zraněného řidiče do nemocnice.
Stáhnout
Metodiky pro OzoBoty: Záchrana ponorky
Aktivita je postavena na tzv. problémové úloze či problémové situaci, kterou mají žáci vyřešit. V našem případě vycházíme z fiktivního příběhu ponorky, která byla uvězněna na mořském dně.
Stáhnout