Uživatelský profil v Národním bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA)

Vznik Vašeho uživatelského profilu

Váš uživatelský profil vznikne, jakmile proběhne první digitální ověření totožnosti. Zprostředkovává ho ten, jehož identifikační prostředek chcete využít (např. aktivace eObčanky na pracovišti výdeje dokladů nebo ověření totožnosti na Czech POINT při aktivaci NIA ID).

Víc informací o identifikačních prostředcích a jejich aktivaci najdete v sekci Identifikační prostředky.

S uživatelským profilem si můžete:

zobrazit své aktivní identifikační prostředky evidované v Národním bodu,

spravovat mobilní aplikace spárované s Národním bodem,

spravovat kontaktní údaje,

spravovat trvalé souhlasy s poskytnutím údajů pro každou jednotlivou službu, které se souhlas týká,

upravovat způsob přihlašování prostřednictvím „Nastavení profilu“,

zobrazit historii své činnosti na portálu Národního bodu.

Zánik uživatelského profilu

Váš profil na portálu Národního bodu zanikne, když váš poslední identifikační bod přestane platit nebo dojde k jeho deaktivaci. Pokud se to stane, bude pro další elektronickou identifikaci potřeba si ho znova zřídit u některého z kvalifikovaných správců.

Portál Národního bodu pro identifikaci a autentizaci

Národní bod je tu pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti každého, kdo chce bezpečně používat online služby veřejné správy.

Prokázání totožnosti online je možné díky různým identifikačním prostředkům, jejichž poskytovatelé získali akreditaci a jsou napojení na národní bod. Mezi ně patří například nový občanský průkaz s čipem vydávaný od 1. 7. 2018 nebo přihlášení pomocí uživatelského účtu národní identitní autority.

Veškeré údaje se poskytovatelům služeb předávají jedině tehdy, když s tím v procesu přihlašování souhlasíte.

Národní bod vznikl na základě zákona č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci, který zároveň stanovuje pravidla pro účastníky procesu elektronické identifikace.

Občan

Identitu každého občana České republiky tvoří sada údajů uložených v základním registru obyvatel.

Pro využití elektronických služeb veřejné správy se k nim musíte přihlásit specifickým způsobem. Prostředky pro identifikaci mají různou úroveň důvěry. Nejvyšší úroveň důvěry splňuje např. občanský průkaz s čipem vydávaný od 1. 7. 2018. Na střední úrovni důvěry je přihlášení uživatelským účtem národní identitní autority (jméno, heslo, SMS kód). Na nízké úrovni důvěry je přihlášení jménem a heslem.

Každý poskytovatel online služby si určí, jakou úroveň důvěry prostředků pro identifikaci požaduje. Zároveň si určí, jaké údaje o Vás potřebuje získat, aby bezpečně věděl, komu poskytuje službu. Při každém přihlášení udělujete s odesláním údajů souhlas. Některé typy souhlasů můžete udělit i trvale nebo je naopak kdykoliv zrušit během přihlášení k uživatelskému účtu.

Každé vaše přihlášení pomocí národního bodu se zaznamenává a najdete ho jako záznam o využití údajů z registru obyvatel. Chcete mít přehled, kdy a kde jste se přihlásili? Stačí vyplnit jednoduchý online formulář v profilu nebo se stavit na kterémkoliv Czech POINTu.

Jak jsou na tom úřady a firmy?

Pro tzv. orgány veřejné moci platí, že můžou využít služby zaručeného ověřování totožnosti uživatelů pomocí národního bodu. Stejně jako kterýkoliv člověk se musí nejdřív přihlásit pomocí přístupových údajů do příslušné datové schránky. Po registraci konfiguruje služby – např. zadá potřebné URL adresy (pro odeslání požadavků, pro příjem vydaného tokenu, pro přesměrování uživatele při odhlášení a pro načtení veřejné části šifrovacího certifikátu z metadat).

Soukromoprávní subjekty, kterým zvláštní právní předpis stanovuje povinnost ověřit totožnost, a zároveň tyto subjekty umožňují elektronické ověření totožnosti, podávají žádost přes datovou schránku Digitální a informační agentury.

Musí obsahovat:

 jednoznačnou identifikaci společnosti,

 pro jakou online službu společnost žádá využití služeb Národního bodu pro identifikaci a autentizaci,

 jaký právní předpis (a konkrétní ustanovení) zakládá povinnost ověřit totožnost osoby,

  požadovanou úroveň záruky prostředku pro el. identifikaci.

Úřad žádost posoudí a v případě schválení bude firmu s dalšími informacemi kontaktovat Digitální a informační agentura.

Vzdělávací podklady tématu ke stažení