Tip: Jak zajistit, aby hodinu začínal a končil učitel?

Máte problém s tím, že se žáci na online výuku v MS Teams samovolně připojují a hodina začíná bez vás? A na konci chcete hodinu ukončit pro všechny v jeden moment? 
 

Začátek hodiny

Každá schůzka má tzv. předsálí, které můžete či nemusíte využít. Jeho funkcí je "pozdržet" účastníky do doby, než se připravíte. Hodí se i pro situace, kdy chcete mít pod kontrolou, kdo se připojuje. Stačí v plánování online hodiny nastavit, že předsálí můžete obejít pouze vy. To znamená, že žáci v něm musí počkat, než je vpustíte dovnitř. Samozřejmě není nutné je povolovat po jednom, ale můžete dovolit vstup všem najednou.

 

 

Konec hodiny

Jestliže máte důvod, proč chcete, aby na konci online hodiny skončila schůzka pro všechny, je to možné. V rámci schůzky totiž máte možnost hodinu opustit nebo ukončit. Ve webovém rozhraní červené tlačítko znamená opustit hodinu a přes tři tečky a volbu "Ukončit schůzku" pak můžete provést stejnojmennou operaci. Tím ukončíte hodinu pro všechny

V rámci nainstalované aplikace přes tlačítko "Opustit" hodinu opustíte pouze vy. Přes šipku dolů a výběr "Ukončit schůzku", ji opět ukončíte pro všechny. 

Vzdělávací podklady tématu ke stažení