Co umí robotické pomůcky pro výuku?

Čtvrtá průmyslová revoluce přináší pro pedagogy i žáky mnoho výzev. Moderní informační a komunikační technologie se staly běžnou součástí života každého z nás. Nikdo nedokáže s jistotou říct, jak bude svět za pět, deset let v rámci využívání umělé inteligence a stále dokonalejších algoritmů vypadat.  

Bez zapojení „jedniček a nul“ do výuky ujede učitelům i žákům vlak. I v rámci našeho portálu jim proto chceme pomoct do světa robotů a umělé inteligence proniknout. Nejlepší cestou, jak děti na rychle se měnící svět připravit a pomoct jim uplatnit se na trhu práce, je zapojit technologie do výuky. Všechny profese, ve kterých probíhá robotizace a automatizace, budou vyžadovat nové pracovníky. Ti budou muset disponovat znalostmi a dovednostmi, jak robotická zařízení řídit a programovat. Proto je velmi důležité, aby na tyto změny reagoval systém základního a středního školství co nejdříve. Už včera bylo pozdě.  

Robotické programovatelné učební pomůcky podporují rozvoj kreativity, logického myšlení či informatického myšlení. Pro žáky jsou zároveň velmi silným motivačním faktorem. Probouzí v dětech zájem nejenom o samotnou pomůcku, ale také o téma, pro které je zařízení využito. Lze je úspěšně nasadit ve všech vyučovacích předmětech, a to jak na prvním, a druhém stupni základních škol, tak i na školách středních. Žáci se přirozenou cestou – s pomocí vizuálních programovacích jazyků (jako je např. Scratch, OzoBlockly apod.) učí, jak sestavit funkční kód, jak odstranit případné chyby, jak se s pomocí programování dají řešit problémové situace apod. Velkou výhodou robotických programovatelných pomůcek je jejich mobilita – lze je snadno přenášet a nejsou vázány pouze na jednu učebnu. Další výhodou je intuitivní ovládání, kterým je drtivá většina těchto vzdělávacích pomůcek vybavena.

Nástrojů, které je možné ve výuce využít, je celá řada. V rámci samostatných kapitol vám proto představíme ty nejrozšířenější a nejoblíbenější robotické pomůcky, které najdou uplatnění ve výuce v podstatě napříč všemi předměty.  

Vzdělávací podklady tématu ke stažení