Závislost na pornografii

Až u osmi procent pravidelných konzumentů se rozvine závislost na pornografii, některé studie dokonce hovoří až o dvanácti procentech. Je potřeba uvést, že závislost na pornografii zatím není oficiální diagnózou, není tedy uvedena v Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch, mezinárodním dokumentu, který klasifikuje všechny uznané psychologické a psychiatrické diagnózy. Přesto se psychologové s tímto problémem již dlouhá léta setkávají stále častěji. V mnoha západních zemích existují i specializovaná centra pro pacienty, kteří nedokážou se sledováním pornografie přestat.      

Závislost na sledování pornografie může vést k vážným důsledkům v mnoha aspektech života. Její symptomy se velice podobají jiným závislostem na substancích, může tedy jít o nekontrolovanou potřebu pornografii vyhledávat a sledovat, v případě jejího nedostatku se objevují abstinenční příznaky. Dále můžeme sledovat nejistotu v reálných vztazích, nedostatek sexuálního zájmu o partnera či partnerku, úzkosti, nebo dokonce problémy s erekcí při sexuálním styku, tzv. erektilní dysfunkce.

Erektilní dysfunkce označuje všechny problémy s dosažením nebo udržením erekce u mužů, avšak přílišná konzumace pornografie způsobuje tyto problémy v takové míře, že se již oficiálně ujal termín „erektilní dysfunkce vyvolaná pornografií“ (v angličtině porn induced erectile dysfunction, zkráceně PIED). Studie napovídají, že muži, a zejména ti, kteří začali nadměrně konzumovat pornografii v mladém věku, si postupem času mohou vypěstovat nižší libido nebo schopnost vzrušení, které vedou k erektilní dysfunkci. Takoví muži jsou v zásadě imunní vůči sexuálně explicitním obrazům, ať už na obrazovce, ale zejména v reálném životě. Erektilní dysfunkce vyvolaná pornografií je totiž specifická tím, že se většinou nevyskytuje při masturbaci u pornografie, ale pouze v kontextu skutečného sexu. Ač to na první poslech zní trochu jako nesmysl, erektilní dysfunkce se týká i žen. Není viditelná, je ale spojena s neschopností vzrušení a orgasmu u žen. Závislost na pornografii také není pro ženy netypickou, avšak zatím se o ní příliš nemluví a je prozkoumána pouze omezeně.

Autor: Michaela Slussareff, PhD. Zakladatelka iniciativ Digitální Zdraví dětí a Slow Tech Institute digitalnizdravideti.cz a slowtechinstitute.org

Vzdělávací podklady tématu ke stažení