Zásady online vzdělávání

Je důležité, aby učitelé dodržovali některé principy přispívající k jednoduššímu a bezproblémovému chodu vzdělávání na dálku. Jednak jde o stanovování cílů a odpovědností, ale i očekávání a organizaci práce.

 1. Ověřte, jestli žáci mají odpovídající vybavení a nastavte vhodné vzdělávací prostředí 
  Je důležité vědět, jaký přístroj má žák k dispozici a jak se připojuje k internetu. Pokud výuka vyžaduje od žáka vybavení s určitými funkcemi (například různé protokoly či aplikace), je potřeba prověřit, jestli je má žák instalované, umí si je doinstalovat nebo je dokonce nemá zablokované. Většina komplexních vzdělávacích nástrojů je dnes naštěstí dostupná vzdáleně a podporují desktopová i mobilní zařízení. 
  Každá skupina musí mít vytvořený svůj systém řízení výuky (jednotná vzdělávací aplikace, jednotný způsob distribuce a administrace elektronických vzdělávacích materiálů). 
   
 2. Komunikujte často, jasně a v jednotném duchu 
  Pokud ke komunikaci se svými žáky používáte nějaké prostředky dlouhodobě, držte se jich i při přechodu na online výuku. Stanovte pravidla, která budete dodržovat. Pokud je to možné, organizujte online setkání pravidelně a snažte se s žáky i na dálku udržet přímé spojení.  
  Aby učitel věděl, jestli žáci zadanou práci opravdu dělají, nepotýkají se při vypracovávání úkolů s nějakými problémy a aby měl jistotu, že jim toho nezadává moc, je důležité průběžně udržovat kontakt. To se dá zvládnout buď mailem, ve společných diskuzních skupinách (WhatsApp ap.) nebo třeba díky videopřenosům (Google Meet / Google Hangout, Teams ap.). Průběžná komunikace pomáhá učiteli v tom, aby ho žáci vnímali i nadále jako autoritu.
   
 3. Určete si jasné cíle (co chcete žáky naučit) 
  Zamyslete se nejdřív, co konkrétního vlastně chcete žáky naučit, a jak, a pak jim to řekněte. Cílem nesmí být jen zadávání úkolů. Učitel by měl žákům jasně určit konkrétní cíl a výstup (např. po prostudování stran 100–115 z učebnice XY dokážeš vysvětlit, co je fotosyntéza, zvládneš v angličtině správně formulovat otázku, budeš umět dělit dvojcifernými čísly atp.).
   
 4. Vytvořte podmínky pro asynchronní setkávání 
  Součástí online výuky by mělo být i zadávání úkolů (například studium materiálů, hledání řešeni apod.). Je vhodné pro to vyčlenit určité časové rozpětí.
   
 5. Nezahlcujte žáky (a jejich rodiče) nadbytkem učiva a mějte časový harmonogram všech aktivit
  Učivo předkládejte žákům postupně a tak, aby ho dokázali zpracovat. Stačí si uvědomit, kolik času věnujeme například výkladu a procvičování v rámci běžné výuky. Žák nedokáže v přemíře informací oddělit to, co je důležité, a ani rodič nemá kapacitu (a pedagogickou průpravu) pro náhradu vzdělávacího procesu. Zkuste vyložit látku osobně, například pomocí krátkých videí. 
  Stejně důležitý je plán všech aktivit. Přehledná tabulka například eliminuje riziko ztráty orientace, které v online prostředí hrozí. Díky ní se žáci v zadání nebudou ztrácet. Pro sdílení častých otázek a odpovědí výborně poslouží sdílená nástěnka nebo společný soubor.
   
 6. Dopřejte žákům pocit odpovědnosti – nechte je aktivně hledat a objevovat 
  K nejdůležitějším didaktickým zásadám patří zásada uvědomělosti a aktivity. Žák by si měl uvědomit, proč se konkrétní věc učí, jaký smysl má učení a jak si hledat informace i bez osobní přítomnosti učitele. 
  Proto je ideální nepředkládat žákům všechny vědomosti rovnou. Nechme je část informací hledat (s využitím doporučených zdrojů), nechme je objevovat, nechme je budovat vlastní odpovědnost za vzdělávání. Je potřeba zadávat jim i úkoly, které je donutí s využitím online služeb hledat potřebné informace a aplikovat své vlastní poznatky (např. naplánuj dovolenou od dopravy, ubytování, cen, slovníčku na cesty až po výlety do okolí – apod.).
   
 7. Podporujte spojení mezi žáky a žádejte od žáků zpětnou vazbu
  Většina mladých lidí běžně používá sociální sítě ke spojení a sebevyjádření. Mezi osobním a online setkáním nedělají rozdíly. V zájmu zachování třídní komunity je potřeba tyhle aktivity podporovat.   
  Nebývá jednoduché na dálku ověřit, jestli žák opravdu pracuje a postupuje správně. Pomoci může soustavná komunikace a okamžité řešení vznikajících problémů. Užitečné vést žáky k diskuzím o jejich práci se spolužáky tak, aby učitel mohl tuto diskuzi sledovat. Další cestou je využití online sdílených dokumentů při tvorbě.
   
 8. Hodnoťte výsledky strategicky a s rozmyslem
  Hodnocení online práce může být někdy dost velký problém. Na rozdíl od běžné třídy nejde například kontrolovat, jestli žáci při testech nepodvádějí. Hodnocení proto musí vypadat úplně jinak. Nejvhodnější je průběžné formativní hodnocení (např. komentování práce během aktivit). Hodnotit lze i tzv. sumativně, tj. po odevzdání výsledků. Při týmové práci hodnoťte skupinu jako celek.
   
 9. Vytvářejte příležitosti pro personalizaci a podporujte žáky
  Technologie dovolují každému pracovat jeho vlastním tempem a personalizace dokonce umožňuje nastavovat individuální cíle. Díky online výuce získáte možnost vytvořit prostředí,  v němž každý žák postupuje tak rychle a do takové hloubky, jak to dovolují jeho schopnosti a preference.
  Online práce klade vyšší nároky na podporu ze strany pedagoga. Je důležité sledovat, jak žáci reálně pracují (buď v rámci týmu učitelů nebo jako jednotlivec) a těm, jejichž aktivita a práce neodpovídá předpokladům, poskytnout zvláštní podporu. Důležitý je soustavný kontakt učitele se všemi žáky.
   
 10. Informujte rodiče 
  Systém, který jste používali v kontaktu s rodiči (e-mail, newsletter, přístup do vašeho školního systému řízení výuky atd.)  se snažte zachovat. Zároveň rodičům poskytněte i další podporu, aby (zvláště v případě mladších žáků) online aktivity co nejlíp zvládali. 
   
 11. Přehodnoťte svou roli učitele 
  Online výuka je příležitost pro změnu vlastního přístup k práci. Dokonce to může znamenat posun od poskytovatele vědomostí k mentorovi, jehož hlavní náplní je provázet žáka na cestě za poznáváním. Snažte se vyvolávat u žáků zájem, pocit smysluplnosti a pomoci jim se co nejvíc osamostatnit. Cílem je posilovat v žácích motivaci k učení a online vzdělávání se nebát.
   
 12. Sdílejte své poznatky s kolegy 
  Důležité je i sdílení informací s ostatními kolegy, ať už přes sociální sítě, blogy, portály atd, vzájemná podpora a sdílení toho, co fungovalo. Ideálním formou pro výměnu zkušeností je synchronní online setkání učitelů (např. týmový chat, webinář). Udržujte kontakt, pište si, volejte, společně plánujte, tvořte, nezůstávejte v sociální izolaci. Tip pro vás: zkuste web spomocnik.rvp.cz.
   
 13. Nezvyšujte zbytečně stres svůj ani žáků  
  Děti nadměrné množství informací (a zvláště negativních) vnímají stejně jako dospělí, možná ještě intenzivněji než jejich rodiče. Proto doporučujeme nezvyšovat jejich stres nadbytečnými nároky na ně (a potažmo na jejich rodiče).
  I sami učitelé by měli procházet určitou psychohygienou. Využívejte ke vzdálenému vzdělávání takové nástroje a řešení, které vnímáte jako smysluplné, užitečné a vyhovující. Objevování nových e-learningových služeb vám (stejně jako žákům) může přinést nové možnosti a poznatky, může zvýšit efektivitu vzdělávání i sebevzdělávání. Rozhodnutí je na každém učiteli.
Vzdělávací podklady tématu ke stažení