Robotické autíčko Pro-bot

Další robotickou interaktivní technologií, která navazuje na své předchůdce Bee-Bot a Blue-Bot, je programovatelné autíčko Pro-Bot.

Pro-Bot autíčko však nabízí podstatně více – pomocí numerické klávesnice umístěné na hřbetu autíčka a jednoduchého programovacího jazyka Logo můžete snadno volit třeba délku trasy, úhel, o který se autíčko otočí, vytvářet různé druhy smyček apod. Autíčko taktéž obsahuje nárazníkové senzory (přední a zadní nárazníky) a další vylepšení jako např. otvory pro K'Nex stavebnicové moduly, které jsou umístěny nad koly autíčka, světelné čidlo, zvukové čidlo apod.

Robotickou pomůcku lze doplnit o popisovač, pomocí kterého můžete snadno a rychle malovat naprogramované geometrické obrazce. Své uplatnění tak najde např. v matematice, informatice ale i ostatních oborech.

Pro-Bot autíčko s vloženým popisovačem

Programování autíčka Pro-Bot

Základní programování autíčka Pro-Bot probíhá obdobně jako u zařízení Bee-Bot / Blue-Bot prostřednictvím ovládacích šipek a tlačítek umístěných v jeho horní části.

Pomocí šipek krok dopředu, krok dozadu, otočit vlevo, otočit vpravo určujeme směr pohybu zařízení. Tlačítko s křížkem CLEAR umožňuje vymazat paměť předchozích nastavených kroků. Stisknutím tlačítka PAUSE se autíčko pozastaví přibližně na 1 sekundu. Tlačítkem GO spouštíme naprogramovanou sekvenci základních kroků.

Délka pojezdu autíčka je ve výchozím nastavení nastavena na 25 cm. Úhel otočení autíčka je ve výchozím nastavení 900. Počet možných příkazů (kroků) je vice jak 200.

Velkou výhodou autíčka Pro-Bot je LCD panel umístěný na hřbetu autíčka, kde je možné sledovat a případně upravovat naprogramované sekvence kroků. Kurzor blikající v seznamu zadaných kroků lze posouvat pomocí šipek umístěných nad vestavěném LCD panelu. Mezi existující příkazy lze vložit nový příkaz umístěním kurzoru na příkaz, za který chceme umístit nový příkaz. Vložení nového příkazu před první příkaz lze umístěním kurzoru na pozici Main. Odstranění chybného příkazu lze provést umístěním kurzoru na chybný příkaz a stlačením tlačítka Clear.

Znázornění základních příkazů na LCD panelu autíčka Pro-Bot:

krok dopředu – na LCD panelu bude uvedena zkratka Fd
krok dozadu – na LCD panelu bude uvedena zkratka Bk
← oto
čit vlevo – na LCD panelu bude uvedena zkratka Lt
→ oto
čit vpravo – na LCD panelu bude uvedena zkratka Rt
PAUSE
– na LCD panelu bude uvedena zkratka Ps

Při programování geometrických obrazců budeme v řadě případu potřebovat opakování naprogramovaného řetězce příkazů. K opakování řetězce příkazů slouží tlačítko Rpt[.

Rpt[ – na LCD panelu bude uvedena zkratka Rpt

Příklad:
Budeme-li chtít například nakreslit čtverec o délce strany 25 cm, museli bychom zdlouhavě naprogramovat celý řetězec příkazů. Použitím tlačítka Repeat celou proceduru výrazně urychlíme. Nezapomeňte celý opakující se řetězec příkazů uzavřít tlačítkem s hranatou závorkou ].

Výsledný kód pak bude vypadat takto:

Standardní délku pojezdu (25 cm) i úhel otočení (900) autíčka Pro-Bot lze jednoduše změnit pomocí příkazů navolených prostřednictvím ovládacích tlačítek. Pokud bychom chtěli, aby byla délka pojezdu autíčka např. 20 cm napíšeme příslušnou číslovku za šipku (dopředu, dozadu) pojezdu autíčka.

Výsledný kód pak bude vypadat takto:  

Pokud bychom chtěli, aby byl úhel otočení autíčka např. 450 napíšeme příslušnou číslovku za šipku (vlevo, vpravo) otočení autíčka.

Výsledný kód pak bude vypadat takto:

Příklad: Budeme-li chtít pomocí autíčka Pro-Bot nakreslit rovnostranný trojúhelník o délce strany 5 cm a vnitřními úhly 600 bude výsledný kód vypadat takto:

Nejspíše Vás překvapilo, že za šipkou vpravo není uvedeno 600 ale 1200. Autíčko Pro-Bot při kreslení úhlů opisuje vnější úhel s čímž je nutno při tvorbě řetězce příkazů počítat.

Autíčko Pro-Bot lze programovat i prostřednictvím tzv. procedur což úzce souvisí s použitým procedurálním jazykem Logo. V paměti autíčka je uložena řada procedur (míst, kde si může uživatel uložit předdefinovanou funkci), které po zadání do řetězce příkazů vykonají autorem předdefinovanou funkci jako např. nakreslit složitý tvar. Programovací jazyk Logo pak umožňuje propojit jednotlivé procedury do jednoho funkčního řetězce.

Pro-Bot má předdefinováno několik procedur označených čísly od 1 do 40. Procedury 1 až 32 jsou určeny k předdefinování jejich funkce samotným uživatelem (uživatel si může pod každé číslo procedury vložit libovolnou funkci). Procedury 33 až 37 jsou vyhrazeny pro čidla autíčka (blíže viz uživatelský manuál autíčka Pro-Bot) a procedury 38 až 40 jsou již přednastavené demonstrační sekvence. 

Vytvořené procedury lze posléze pohodlně využít při vytváření řetězce příkazů. K vkládání procedur do řetězce příkazů slouží tlačítko Proc (blíže viz uživatelský manuál autíčka Pro-Bot).

Vzdělávací podklady tématu ke stažení