Další užitečné odkazy a podklady

Pokud vás tohle téma zajímá, vybrali jsme pro vás zajímavé projekty, které pojaly moderní dějiny poutavou formou se zapojením digitálních technologií a interaktivních materiálů.

✔️ Svoboda není samozřejmost
Dlouhodobý projekt společnosti O2 Czech Republic pravidelně připomíná, že otevřenost a svoboda vyjadřování jsou v historii Česka dodnes živé téma. Chcete si rozšířit obzory, hledáte výukové materiály nebo vás zajímají vzpomínky pamětníků? Ve vzdělávací části portálu najdete články, videa, audio, dobové fotografie a spoustu dalších materiálů přibližujících důležité okamžiky naší novodobé historie.

https://svobodanenisamozrejmost.cz/vzdelani

✔️ My jsme to nevzdali
Vzdělávací portál přehledně členěný podle historických témat a kapitol učený hlavně pedagogům se zájmem o výuku moderních dějin. Najdete tu autentické nahrávky pamětníků, fotky, komiksově zpracované příběhy, krátké animované filmy, rozhlasové dokumenty. Stáhnout si můžete i navazující pracovní a metodické listy. 

Portál vytvořilo sdružení Post Bellum, které už od roku 2001 zaznamenává svědectví pamětníků 20. století a zveřejňuje je v internetové sbírce Paměti národa.

https://www.myjsmetonevzdali.cz/

✔️ Paměť národa
Jedna z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Online verze je veřejně přístupná od roku 2008 jako databáze pamětníků, kteří byli přímými svědky událostí 20. století. Sbírku spravuje díky podpoře soukromých dárců sdružení Post Bellum (latinsky „po válce“) ve spolupráci s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů.

https://www.pametnaroda.cz/


✔️ Jeden svět na školách
Vzdělávací program organizace Člověk v tísni. Už od roku 2001 přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí tak, aby se orientovali v současném světě, otevřeně a kriticky přistupovali k informacím, nebyli lhostejní a zajímali se do hloubky o dění kolem sebe.

Výukové materiály reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy u nás i ve světě. Filmy, diskuze, různé formy výukových aktivit – to všechno jsou média, která JSNS využívá pro prezentaci důležitých témat a konkrétních příběhů přímo ve školách. Vyučující díky tomu získávají atraktivní formu audiovizuálních lekcí včetně dokumentárních filmů a metodických materiálů.

https://www.jsns.cz/lekce/15218-moderni-ceskoslovenske-dejiny

Vzdělávací podklady tématu ke stažení