Online radikalizace | Vzdělávací podklady

Kvízy
Podklady ke stažení
Metodický námět na výukové aktivity: Datové stopy
Aktivita vede žáky k zamyšlení nad tím, jaké “stopy” za sebou na internetu nechávají a jak se jim skrze datové stopy zobrazují cílená reklamní sdělení. Díky aktivitě si taky uvědomí dvojsečnost tzv. personalizace obsahu. Ta na jedné straně sice usnadňuje orientaci v tématech, která jsme už hledali, ale zároveň nás může uzavírat do názorové bubliny.
Stáhnout
Metodický námět na výukové aktivity: Digitální rovnováha
Aktivita vede žáky k zamyšlení nad všemi aspekty jejich digitální budoucnosti. Získají tipy, jak se vypořádat s případnými nástrahami digitálního světa tak, aby dokázali využít jeho pozitiva.
Stáhnout
Metodický námět na výukové aktivity: Memy a kulturní války
Aktivita učí žáky kriticky přemýšlet o používání memů, analyzovat jejich význam a hledat jejich další možné, často skryté interpretace. Aktualizace 30. 12. 2023.
Stáhnout
Online_radikalizace_metodika_tiktok_video.mp4
Stáhnout
Metodický námět na výukové aktivity - Online radikalizace
Výukové aktivity k tématu online radikalizace žákům přibližují problematiku skrze aktuální dění především formou diskuze vybízející žáky si tvořit vlastní názory i naslouchat potřebám druhých. První aktivita téma otevírá využitím něčeho, co žáci dobře znají – memy – a přivádí pozornost k tomu, že se na internetu mohou tímto médiem skrytě šířit nenávistné myšlenky. Druhá a třetí aktivita žákům přibližuje pojmy “radikální” a “radikalizace” a ukazuje jim reálné dopady extremismu na skutečném případu. Závěrečná aktivita žáky nutí aktivně přemýšlet, v jaké společnosti by vlastně chtěli žít a zároveň porovnat svoje představy s nápady svých spolužáků. Aktivity jsou návazné a realizovatelné ve dvou vyučovacích hodinách.
Stáhnout