Humanoidní roboti

V posledních letech se v rámci vzdělávání, zábavy, ale i průmyslu a služeb setkáváme s humanoidními roboty (kteří se svým tvarem podobají lidskému tělu) plnícími nejrůznější funkce. Humanoidní roboti mohou nahradit informační stánky či kiosky (např. na letištích či nádražích), mohou obsluhovat hosty v restauracích, mohou nahradit živé hudebníky, v oblasti vzdělávání pak mohou být zajímavou pomůckou využitelnou třeba v rámci tělesné výchovy (robot předcvičuje, žáci opakují jeho pohyby) (Kopecký, 2019), výtvarné výchovy, hudební výchovy, ale třeba také matematiky či fyziky. Díky rostoucí konkurenci ceny humanoidních robotů klesají, a proto jsou tato zařízení školám cenově dostupná. 

Jedním z příkladů humanoidního robota, který je cenově dostupný, je Alpha 1S od firmy Ubtech. Ten je vybaven 16 servomotory, které mu umožňují velmi realistické pohyby. Zapomeňme na mýty o trhané robotické chůzi a pohybech, vše je plynulé, rychlé a svižné. Robot se ovládá prostřednictvím mobilní aplikace, která umožňuje robota programovat (tj. vytvářet sady pohybů) a která obsahuje celou řadu předdefinovaných pohybových sekvencí doprovázených hudbou. Robot je ozvučen, dokáže se současně pohybovat a současně přehrávat hudbu. Robota lze propojit i s běžným počítačem, prostřednictvím kterého můžeme robota velmi dobře programovat. Robota lze samozřejmě také ovládat v reálném čase. 

Své uplatnění nalezne např. ve výuce tělesné výchovy – Alpha 1S dokáže velmi dobře obohatit úvodní zahřívací části hodiny tělesné výchovy, ale můžeme ho využít ke cvičení třeba i doma. Robot rozvíjí představivost, technické myšlení a mimo jiné i trpělivost při programování. 


Zdroj: E-Bezpečí

Vzdělávací podklady tématu ke stažení