Kdo dezinformacím věří, a kdo je naopak šíří?

Silných příznivců konspirací je v české společnosti 6 %.

Národní institut SYRI ve spolupráci s iRozhlasem zpracoval rozsáhlý výzkum, ve které sledoval tendenci Čechů věřit dezinformacím a dál je sdílet. Českou společnost rozdělili na několik skupin: výrazné a slabé příznivce (kteří dezinformace podporují) a odpůrce (ti je naopak odmítají) a na apatické, kteří se o společenské dění nezajímají. O jejich rozsáhlém výzkumu se můžete víc dovědět tady: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/spolecnost-neduvery-serial-dezinformace-vyzkum-skupiny-seznam_2306120500_pik

Senioři dezinformacím podléhají častěji, jejich zbraní je mail

Kdo je nejohroženější ve světě dezinformací? Podle výzkumníků Princetonu a New York University jsou vůči dezinformacím nezranitelnější senioři a děti. Jednak z důvodu menší digitální a mediální gramotnosti a souvislost výzkumníci vidí i míře vzdělání (u seniorů už zaostává, děti k němu ještě nedošly). Odolnější naopak bývají vysokoškoláci v aktivním věku a lidé žijící ve velkých městech.

A kdo nejčastěji šíří dezinformace? Podle výzkumu STEM se šiřitelé dezinformací dají rozdělit do tří skupin: na autory, kteří dezinformace aktivně vytvářejí (těch je míň než 1 % populace), šiřitele, kteří aspoň jednou měsíčně dezinformace sdílí a přeposílají (5 % obyvatel) a hledače, kteří se o dezinformace aktivně zajímají, ale nepřeposílají je dál (10 % obyvatel). Studie Prague Security Studies Institute (PSSI) se zabývá i motivacemi šiřitelů dezinformací. Jsou to buď vlastní přesvědčení nebo finanční zisk a to, jak moc šířenému obsahu sami věří. Zdroj: Fakescape.cz

Vzdělávací podklady tématu ke stažení