10 dovedností, které by měli zvládnout děti k zajištění svého bezpečí v online prostředí

K jednomu z nejrozšířenějších mýtů spojených s používáním informačních a komunikačních technologií patří mýtus o tom, že toho s technologiemi umí víc, než jejich rodiče či učitelé. Tvrzení vychází především z toho, že děti tráví v online prostředí velké množství času. Zároveň je třeba upozornit na to, že tento čas tráví tím, co je baví, ať už jde o herní obsah, filmy, seriály či hudbu nebo sledování oblíbených influencerů. To automaticky neznamená, že se tady s jistotou něco speciálního naučí. Velkou neznámou jsou pak dovednosti spojené s bezpečným používáním internetových služeb. Jakými dovednostmi by tedy děti při práci s internetem měli disponovat?

1. Nastavit veřejný či soukromý profil na sociální síti 
Základní dovedností, kterou by měl zvládnout každé dítě využívající internet a především sociální média, je nastavení svého profilu v prostředí sociální sítě či komunikační platformy (TikTok, Instagram, SnapChat, Messenger, WhatsApp, YouTube, ale také např. herní portály apod.). Děti by si měly uvědomit, jaký je rozdíl mezi soukromým a veřejným profilem (a kdo všechno má k informacím z profilů přístup), stejně jako naučit se odlišovat obsah, který je určený pro všechny (a může být tedy veřejný), od obsahu, který je pouze pro přátele.

2. Nastavit silné heslo a umět jej změnit
Může to znít jako banalita, ale heslo v kombinaci s dvoufázovým ověřením účtu (dále v textu) představuje základní překážku, kterou musí případný útočník při snaze dostat se na náš účet překonat. Většina dětí sílu hesla podceňuje a kombinuje své jméno/přezdívku s číslicemi, které vychází např. z jejich věku, roku narození apod. Dětem je potřeba připomenout důležitost silného hesla, ideálně složitější fráze, případně je naučit pracovat s pokročilými správci hesel. Pozor, kromě vytvoření hesla by měli žáci zvládnout také jeho změnu či přímo zresetování hesla provozovatelem dané služby.

3. Nastavit dvoufázové ověření přihlášení k účtu
Dvojfázové ověřování účtu je vlastně druhý zámek, který musí pachatel, kteří se snaží proniknout na náš účet, překonat. V praxi znamená, že přihlášení k účtu musíme kromě hesla potvrdit také něčím dalším, např. potvrzení v aplikaci, SMS kódem apod. Ideální dvojfázové ověření by mělo být spojeno především s mobilním telefonem, který mají žáci neustále u sebe a který jim garantuje, že i když jejich heslo unikne, útočník se do jejich účtu přesto nedostane. Každý žák využívající internet by měl umět u svých účtů nastavit dvoufázové ověření a také jej aktivně využívat, zásadně pak zvýší bezpečnost svého účtu v online prostředí.

4. Označit a blokovat závadný obsah a toxické uživatele
Pokud děti využívají sociální sítě, pravděpodobně dříve či později narazí na závadný obsah či toxické uživatele, kteří jim mohou znepříjemňovat život. Proto by k jejich dovednostem mělo patřit také nahlašování a blokování závadného obsahu a také nahlašování a blokování toxických uživatelů, kteří nám znepříjemňují náš život např. urážením, nadáváním, kyberšikanou, případně se nás snaží zaplavit pornografií či nás podvést. Drtivá většina sociálních sítí a komunikačních nástrojů současnosti je vybavena intuitivními blokačními mechanismy.

5. Vyhledávat běžné informace a ověřovat si je
Většina dětí dokáže zcela jistě informace na internetu vyhledávat. Je však otázkou, zda také zvládnou odlišit, které ze zdrojů informací jsou důvěryhodné a relevantní a které ne. Žákům je třeba vysvětlit, že ne každý výsledek vyhledávání je automaticky pravdivý, proto by měli zvládnout alespoň základy fact-checkingu či debunkingu. V případě podezřelých zpráv pak mohou využít třeba servery www.hoax.cz, www.manipulatori.cz, www.fakticke.info apod.

6. Reverzně vyhledávat fotografie
K velmi důležitým dovednostem nutným k přežití v informačním světě patří zcela jistě reverzní vyhledávání fotografií (či jiných grafických předloh). Jinými slovy – děti by měly umět vyhledat výskyt konkrétní fotografie (či jiného obrázku) v prostředí internetu. Tato dovednost jim umožňuje např. rozpoznat pravdivou a nepravdivou informaci, ověřit si původní zdroj, zjistit, kdy byla daná fotografie umístěna na internet apod. Pokud budou žáci disponovat touto dovedností, nebude snadné s nimi manipulovat, podvést je apod. 


7. Pořídit screen obrazovky
Jednou z klíčových dovedností, kterou by měli být děti vybaveni, patří vytvoření screenu (printscreenu) obrazovky počítače, tabletu či mobilního telefonu. Nejjednodušší cestou je využít tlačítka Print Screen, které je běžnou součástí klávesnic, v OS Windows pak stačí stisknout kombinaci Win+Shift+S, označit příslušnou část obrazovky a pořídit její výřez (výstřižek). V případě mobilních telefonů se pak používají různé kombinace tlačítek (nejčastěji tlačítko pro vypnutí/zapnutí + snížení hlasitosti). Z hlediska bezpečnosti je klíčové tuto dovednost ovládat, protože nám umožňuje pořizovat důkazní materiály – záznamy chatu, profilu, fotografií apod.
 

8. Zjistit informaci o konkrétní IP adrese či doméně
Samozřejmou dovedností, kterými by měli děti v online prostředí disponovat, je naučit se zjistit informace o konkrétní IP adrese či doméně. To jim pomůže např. odhalit, s kým na internetu komunikují, kdo jim posílá zprávy, případně kdo vlastní doménu, kterou používají a na které např. nakupují. Na internetu nalezneme mnoho služeb, které žákům s odhalením detailů pomohou. Informace o českých doménách najdeme např. na webu www.nic.cz.
 

9. Používat antivirový program
Antivirové programy jsou základním ochranným štítem, který naše zařízení brání před nejrůznějšími typy online útoků. Základní antivirová ochrana je již běžnou součástí operačních systémů, nicméně toto nemusí platit např. pro mobilní telefony či tablety. Děti by měli minimálně umět spustit antivirový test a zkontrolovat soubory na disku. S tím samozřejmě souvisí elementární znalosti spojené s otvíráním neznámých souborů, které mohou být infikovány malwarem.
 

10. Vyhledat pomoc v případě krize
K nezbytné dovednosti, kterou by měli být vybaveni všichni nezletilí uživatelé internetu, patří najít odvahu a vyhledat pomoc v případě krize. Na mnoho situací, které s mohou dětem v online prostředí přihodit, totiž nejsou připraveny a nezvládnou je vyřešit bez pomoci jiné osoby – učitele, rodiče nebo minimálně kamaráda. Pomoci samozřejmě mohou i různé druhy organizací typu Linka bezpečí či E-Bezpečí – je však otázkou, zda je děti znají a zda by zvládly svěřit se se svým problémem.

Nepředpokládejme tedy automaticky, že děti jsou automaticky vybaveny vyšší úrovní digitální či mediální gramotnosti než jejich rodiče čistě proto, že se v online světě dnes a denně pohybují. Ověřte u svých dětí, jestli minimálně těchto 10 základních dovedností skutečně ovládají.


Zdroj: Pro E-Bezpečí a Nadaci O2 připravil Kamil Kopecký (Univerzita Palackého v Olomouci)

Vzdělávací podklady tématu ke stažení