Co je a není propaganda?

Slovo propaganda má svůj původ už na začátku 17. století, kdy vznikla Posvátná kongregace pro šíření víry (Sacra congregatio de propaganda fide) s cílem šířit osvětu o katolické církvi. V té době ovšem slovo propaganda nikdo nevnímal negativně jako dneska.

Propaganda se snaží ovlivnit naše postoje a mínění. Zjednodušeně se dá říct, že je to vlastně emotivně vyhrocená reklama, která vytrhává informace z kontextu, je tendenční nebo vysloveně lživá. Většinou se nám snaží něco vsugerovat a nasměrovat naši pozornost a uvažování určitým směrem, zároveň se snaží rozložit naše stávající přesvědčení. K tomu jí slouží jakékoliv zpochybnění, strašení, znejistění, oslabení nebo poukázání na neúspěch nehodících se ideí, hodnot a lidí.

Asi nejznámější definice říká, že propaganda je úmyslný a systematický pokus o formování vnímání, manipulování poznání a přímého chování způsobem a směrem, který vyhovuje tvůrci této propagandy. Snaží se předstírat, že o dané věci informuje, ale jde o informování je zkreslené a neobjektivní. Někdy se vydává za vzdělávání, ale na rozdíl o něj nám předkládá, co konkrétního si máme myslet a zároveň zásadní informace zamlčuje. Vzdělávání by nám mělo rozšiřovat obzory a nabízet různé úhly pohledu.

Manipulace

Manipulace je základní nástroj propagandy. Útočí na základní lidské potřeby a city. Nebezpečnější (protože často nejefektivnější) jsou manipulace cílící na emoce než ty, které se tváří jako racionální argument. Obecně se víc šíří takové zprávy a informace, které právě na negativní emoce míří. V případě manipulací vždycky existuje nějaký manipulátor, který manipulaci využívá, a oběť, v jejíž neprospěch manipulace probíhá. Obětí může být buď člověk, který manipulaci podlehne a propagandě uvěří, nebo klidně i někdo, o kom se daný kousek propagandy zmiňuje (například menšina).

Mezi základní manipulativní techniky patří:

 • Apel na strach
 • Svalování viny
 • Nálepkování
 • Fabulace a lži
 • Manipulativní obrázek nebo video (ať už manipuluje obsahem nebo zavádějícím kontextem)

4 tipy, jak odolat propagandě

 1. Propaganda nutně není jen špatná. Tzv. bílá propaganda se spíš podobá reklamě a má jasně identifikovatelný zdroj. Sem patří třeba kampaně na podporu darování krve, osvěta ohledně zdravé stravy nebo rizik kouření. Stojí za ní i odborné instituce, hnutí nebo ministerstva.
   
 2. Negativní propaganda (černá propaganda) je nebezpečná tím, že manipuluje s pravdou, používá fake news, hoaxy a mediální stereotyp. Může tak vyvolávat nenávist, podporovat nedemokratické režimy nebo vytvářet zkreslené pojetí světa. Proto doporučujeme naučit se ji ve vlastním zájmu rozpoznat.
   
 3. Ověřujte si informace, které se k vám dostávají. To platí o postech na sociálních sítích, informacích od kamarádů, ale i televizním zpravodajství.
   
 4. S negativní propagandou jsou často spojené dezinformační weby a jiná neoficiální média. Naučte se rozlišovat mezi věrohodnými a nevěrohodnými sdělovacími prostředky
Vzdělávací podklady tématu ke stažení