Můžou být memy válečnou zbraní?

Memy pro většinu z nás představují nevinnou zábavu. Málokoho by napadlo, že právě memy se staly nástrojem kulturních válek. Každý mem totiž s sebou nese určité sdělení či názor. K jeho pochopení nepotřebujeme znát konkrétní jazyk, u některých nemusíme dokonce ani umět číst a psát. Stačí vědět, co daný mem znamená. Jejich šíření může vést k větší a rychlejší polarizaci ve společnosti.

Kromě toho do nich – právě díky jejich „nejazykovosti“ a mnohovýznamnosti – můžou jejich autoři zašifrovat určité sdělení. Vy tak vidíte třeba jen mem s tváří populární komiksové postavy – a členové extremistické skupiny „čtou“ speciální sdělení, určené jen vyvoleným.


Zdroj: Mgr. Michal Kučerák, lektor digitální gramotnosti a autor příručky Data Detox.Video vzniklo v rámci projektu souboru Farma v jeskyni s názvem “Commander”.

Co je to mem?

Podle wikipedie je mem kulturní obdoba genu – donekonečna se opakující jednotka kulturní informace. Můžou mít podobu parafrázované zprávy (Věra Pohlová – „Já bych všechny ty internety zakázala...“), chronicky známé filmové výjevy (ať už je to často i animovaný John Travolta z Pulp Fiction nebo v českém prostředí třeba hlášky z filmů – například „Máte půdu? A mohla bych ji vidět...?“ z komedie Kulový blesk nebo „Je to rebel.“ z filmu S čerty nejsou žerty). Jako mem se objevují i karikatury doplněné aktualizovanou hláškou anebo jen obrázek bez slovního doprovodu.

Jedním ze základů úspěchu memů je jejich masové šíření (každý, kdo ho uvidí, musí na první dobrou identifikovat, že to odněkud zná). Do původně známého výjevu nebo zprávy pak autor přidá podle potřeby významově posunuté zadání. Na internetu můžeme potkat memy relativně vtipné, neškodné, pitomé i pitomější, než jsme čekali, ale i agresivní, temné a nebezpečné.  Mezi ty posledně jmenované patří všechny ty, které podněcují ke vzájemné nenávisti a netoleranci a svým příjemcům podsouvají přesvědčení, že jedna skupina lidstva je méněcennější než jiná.

V čem je jejich nebezpečí?

  • Rychlost šíření. Přečíst článek a sdílet ho může zabrat pár minut. Dokonce i když se soustředíte jen na nadpis a perex, trvá to déle, než zkouknout a sdílet mem. To je otázkou v řádu vteřin. 
  • Zjednodušení. Většinou je jednoduchost plus. Ale má svoje hranice. Nesmí dojít ke ztrátě části myšlenky ani k jejímu posunu nežádoucím směrem. A mem bohužel prostor pro vložení informace, která ve zdrojovém sdělení nebo fotce nebyla, přímo nabízejí.
  • Atraktivita. Memy jsou jednoduché, atraktivní a používají je všichni.
  • Nekontrolovatelnost. Podobně jako cokoliv jiného na internetu, není v silách žádné organizace uhlídat a zkontrolovat všechny memy. A vzhledem k tomu, že většina z nich nemusí řešit ani jazykovou bariéru, můžou se snadno stát nosičem smluvených kódů.

Žabák Pepe (Pepe the Frog) je internetový mem - více v přiložené metodice

Zdroj: COMMANDER | Farma v jeskyni (farminthecave.com)

Vzdělávací podklady tématu ke stažení