Co byste měli vědět o autorském díle

Autorská práva jsou poměrně detailně definovaná na evropské i celosvětové úrovni. Přesto na internetu jako by spíš neexistovala, než existovala.

Co je autorské dílo? Jde o něco jedinečného. Ne všechno, co člověk vytvoří, je ale autorské dílo. Tím se stává tehdy, pokud jde o výsledek tvůrčí činnosti a výsledek je jedinečný.

A protože například udělat dobrou fotografii může zabrat několik dní, namalovat obraz několik měsíců, napsat knihu nebo natočit film dokonce několik let, mají autorská díla speciální právní ochranu v podobě autorských práv. Fotografie není jen lesklý papír, kniha není jen soubor popsaných papírů, ani film nejsou jen data na flashce. Za každým autorským dílem, které můžou teoreticky užívat miliony lidí, se skrývá usilovná tvůrčí práce autora nebo autorského kolektivu, kteří si zaslouží za výsledky své tvorby spravedlivou odměnu.

Podobné postavení jako autoři mají umělci, kteří autorská díla předvádějí – herci, zpěváci, hudebníci. Pak jsou tu vydavatelé a nakladatelé, kteří do produkce daného díla investují kromě času a energie i nemalé prostředky. Proto jsou autorská práva chráněná zákonem.

Snadná dostupnost autorských děl na internetu ale jejich ochranu komplikuje. Jedním ze základních principů internetu je odjakživa svobodný přístup k informacím. To a neregulovatelnost celého internetu vytvořilo jakousi šedou zónu, kde může kdokoli vzít a použít cokoli, a to jakýmkoliv způsobem, dokud se autor neozve. Nekonečné moře dat ale mnohdy identifikaci autora nebo jeho kontaktování znemožňuje. Ze stejného důvodu se většina autorů ani nedozví, jestli jejich dílo někdo nezneužil. Informace na internetu jsou navíc pro uživatele většinou zdarma. A kvůli demokratickým principům je pochopitelně potřeba, aby to tak i zůstalo. Tento zvyk a fakt, že většina lidí porušení autorských práv ani nepovažuje za skutečný "trestný čin", znemožňují chránit práva autorů, umělců a vydavatelů/nakladatelů tak, jak by si zasloužili.

Otestujte své znalosti

Vzdělávací podklady tématu ke stažení