Jak se programuje Ozobot?

Ozobota lze naprogramovat několika různými způsoby – kresbou, ale také např. prostřednictvím komplexního řešení v rámci prostředí OzoBlockly.

Programování s pomocí kresby

K programování robota vám stačí barevné fixy, pomocí kterých lze robotovi zadávat nejrůznější povely. Robot se ovládá pomocí 4 základních barev – černé, modré, červené a zelené. V základním režimu robot s pomocí světelných senzorů sleduje nakreslenou čáru, pomocí barevných kódů ho ale můžete naučit třeba odbočovat, couvat, točit se jako tornádo, tančit pozpátku, měnit barvy a vydávat zvuky, počítat, detekovat své okolí apod. Stejně tak můžete vyzkoušet jeho autonomní rozhodování – nakreslete třeba křižovatku a nechte robota, ať si náhodně vybere, kterou cestou se vydá.

Programování pomocí OzoBlockly

OzoBlockly je jednoduchý programovací nástroj, který je přehledný, intuitivní a srozumitelný jak dětem, tak dospělým. Jednotlivé příkazy se do sebe skládají jako puzzle (chybně zadané příkazy jednoduše „nepasují“ a nelze je do sebe skládat, eliminuje se tak velké množství chyb). Programovat lze pohyb robota, světelné efekty robota, logické procesy, pomocí aplikace OzoBlockly lze také detekovat barvy, využívat dat ze senzorů a testovat výskyt předmětů v okolí robota apod.

 Příkazy jsou v OzoBlockly uspořádány do logických skupin podle obtížnosti (od 1– 5), příkazy na úrovni 1 (nováček) jsou znázorněny pomocí grafických ikon, programování tak snadno zvládnou i děti bez jakékoli předchozí zkušenosti s programováním. Na úrovni 5 (mistr) je pak uživatelům k dispozici velké množství příkazů – včetně logických a matematických operací, práce s proměnnými, cykly, časováním, funkcemi, poli apod.

 

Vytvořený kód lze z OzoBlockly ukládat do cloudového úložiště či na disk, případně přímo nahrát do ozobota (pomocí samostatné aplikace či tzv. blikání, při kterém stačí robota přiložit na monitor či displej a program se do robota nahraje). Na webu OzoBlockly (play.ozoblockly.com) nalezneme také programování pomocí ShapeTraceru (tzv. želví programování, tedy kreslení čar pomocí příkazů k pohybu, otáčení a změně barev, typické pro jazyk logo), ve kterém můžeme trénovat naše programátorské dovednosti ve virtuálním prostředí – bez nutnosti mít u sebe ozobota. Ozoblockly lze samozřejmě přepnout do češtiny (symbol ozubených kol – pravá část obrazovky). 

Programování pomocí OzoBlockly Games

OzoBlockly Games (games.ozoblockly.com) je obdobně jako OzoBlockly aplikace ve webovém rozhraní sloužící k jednoduchému objektově orientovanému programování Ozobota. Velkou předností OzoBlockly Games je možnost výuky základu programování prostřednictvím hry. Po spuštění aplikace je uživatel v několika kolech hry seznamován s jednotlivými objektově orientovanými příkazy od nejjednodušších po složitější. Zadání úkolu je uživatelům znázorněno v levé části obrazovky na kostičkovaném rastru viz obrázek uživatelského rozhraní aplikace níže. Správnost naprogramované sekvence si může uživatel rovnou vyzkoušet kliknutím na tlačítko Run.

Ovládání pomocí aplikací

Ozoboty lze také ovládat prostřednictvím aplikací pro mobilní telefony či tablety. Ty rozšiřují možnosti ozobotů o další prvky a funkce, umožňují nahrávat do ozobotů kódy vytvořené v OzoBlockly, ale také např. přidávat nové zvuky, ovládat robota v reálném čase (bez nutnosti programování) či simulovat kresbu grafických příkazů na virtuální hrací ploše (playgroundu).

OzobotBit

Ozobot Bit je základní aplikace, kterou lze využít pro práci s ozobotem Bit i Evo. Aplikace obsahuje velké množství interaktivních herních ploch (playgroundů) a také možnost vytvářet vlastní herní plochy s grafickými příkazy (ozokódy). Aplikace je dostupná v AppStore a Google Play a je zdarma.

Evo by Ozobot

Jak již název napovídá, aplikace je určena majitelům ozobota Evo, tedy pokročilé verze vybavené senzory detekující okolní objekty a také zvukové rozhraní. Aplikace umožňuje ovládat ozobota v reálném čase (Drive), spouštět programy a triky vytvořené v prostředí OzoBlockly (Programs & Tricks), sdílet své nápady s ostatními uživateli (Share Ideas), aktualizovat firmware ozobota, nahrávat do ozobota různé zvuky apod. Aplikace je dostupná v AppStore a Google Play a je zdarma.

 

Vzdělávací podklady tématu ke stažení