Porno místo sexuální výchovy

Může mít pornografie stejný pozitivní dopad na dospívající? Studie z různých zemí se shodují na tom, že dospívající pornografii sledují zejména proto, že jim chybějí informace o sexu. Sexuální výchova je obecně podceňovaným tématem a ve školách se často omezuje na vysvětlení biologické funkce sexu pro účely reprodukce. To nejdůležitější, co se dospívající chtějí dozvědět, se však ve škole nedozvídají. Sexuální výchova se navíc do studijních plánů dostává až v pozdějším věku, kdy již žáci informace ze školy nepotřebují, protože si vše nastudovali na internetu. Mnoho rodičů má také problém o sexu s vlastními dětmi mluvit. To vše vytváří prostředí, v němž je jednodušší dojít si pro informace (a později inspiraci) na porno stránky. Je ale tohle obsah, který chceme vlastním dětem o sexu předat?

Začněme otázkou. Co nám vlastně porno říká? Co zobrazuje a proč?

Americká studie z roku 2016 shrnuje většinu dosavadních výzkumů, které analyzovaly obsahy domovských stránek nejnavštěvovanějších pornografických webů, a přináší následující výsledky:

  • Osmdesát osm procent videí znázorňuje nějakou formu fyzické agresivity (facka, tahání za vlasy, bití, škrcení, či dokonce znásilnění).
  • Padesát procent videí obsahuje verbální agresi, přičemž terčem agrese jsou v převážné většině případů ženy. Jejich typická reakce na tuto agresi je buď žádná, nebo dokonce kladná (požadují více agrese).
  • Pouze jedenáct procent videí zobrazuje použití kondomu.
  • Fyzické proporce herců a hereček nejsou realistickým obrazem zdravého lidského těla, a ani sexuální výkony nejsou úplně typické. Trvají například výrazně déle než při reálném sexu.

Autor: Michaela Slussareff, PhD. Zakladatelka iniciativ Digitální Zdraví dětí a Slow Tech Institute digitalnizdravideti.cz a slowtechinstitute.org

Vzdělávací podklady tématu ke stažení