Umělá inteligence: Pochopení benefitů a omezení v online světě

S aplikacemi umělé inteligence se většina z nás potkává denně. Technologii, která za nimi stojí, ale často příliš nerozumíme. Umělá inteligence už roky vytváří realitu, jak ji známe dnes. Porozumění tomu, jak funguje, je jedním z klíčů k pochopení světa kolem nás. 

AI na jedné straně přináší pokrok ve všech oborech, kterých se dotkne. Zároveň ale vzbuzuje i obavy, protože hrozí její zneužití. Ať už jde o neetické chování, podporu rasových předsudků nebo šíření falešných videí. A obavy vzbuzuje i předpoklad, že vezme pracovní místa živým lidem. Nejvyšší čas pochopit její benefity i omezení a naučit se s ní žít. 

Obrázek vygeneroval program Midjourney

Metodické materiály pro rozvoj digitální kompetence


Kompletní plány vyučovacích bloků připravených ve struktuře E-U-R (evokace, uvědomění a reflexe) seznámí žáky s možnostmi využití AI v různých všeobecně vzdělávacích předmětech 2. stupně ZŠ.
Jedná se o metodické materiály pro podporu vzdělávání v oboru umělé inteligence v následujících tématech:

 • Metodický materiál AI dětem na téma Mediální výchova: Žáci vyjmenují 5 hlavních modelů fungování sociálních sítí a přiřadí k nim konkrétní sociální sítě. Obecně vysvětlí fungování doporučovacích systémů. Uvedou jejich možné pozitivní a negativní dopady na jednotlivce i společnost. 
  • Délka lekce: 2×45 minut
  • Ročníky: 8. a 9. ročníky ZŠ, SŠ
  • Obsah: Zdroje pro přípravu, lekce ve struktuře E-U-R, pracovní list
 • Metodický materiál AI dětem pro předmět Dějepis: Metodika na příkladu vzniku Evropské unie ukáže, jak efektivně využít ChatGPT pro výuku dějepisu. Žáci v ChatuGPT vygenerují text, prozkoumají historické prameny a zformulují otázky spojené s příčinami vzniku Evropské unie. Následně zhodnotí věrohodnost, přínosy a limity získaného textu pro další využití.
  • Délka lekce: 45 minut
  • Ročníky: 8. a 9. ročníky ZŠ, SŠ
  • Obsah: Zdroje pro přípravu, lekce ve struktuře E-U-R, pracovní listy
 • Metodický materiál AI dětem pro předmět Přírodopis: Děti prozkoumají, kolik rostlin (a v jakém stavu) ve škole je. K jejich rozpoznání použijí aplikaci Pl@ntNet, dohledají o rostlinách potřebné informace a zhodnotí, jestli rostliny mají správnou péči.
  • Délka lekce: 45 minut
  • Ročníky: 5. – 9. ročník ZŠ
  • Obsah: Zdroje pro přípravu, lekce ve struktuře E-U-R, pracovní listy

Podcasty

V rámci interaktivní výuky se k pochopení umělé inteligence dá využít i tzv. Educast od neziskové organizace AI dětem. Jedná se o ucelený formát rozhovorů s experty o různých oblastech souvisejících s umělou inteligencí. 

AI se za necelých sto let své existence proměnila z okrajové disciplíny teoretické matematiky v něco, s čím se každodenně potkávají miliony lidí po celém světě. Podívejme se na nejdůležitější milníky vývoje umělé inteligence.

Žádná z definic termínu umělé inteligence vlastně není ustálená. Všechny se ale shodují v tom, že je to program, který simuluje lidské myšlenky a reakce.

S AI se dnes potkáme v práci, na nákupech i ve volném čase. Jaké úkoly dnes AI plní? Je na ni spoleh? A nahradí stroje v blízké budoucnosti člověka?

Algoritmy strojového učení vyžadují velké soubory dat, ze kterých se učí řešit problémy. Zároveň skrze ně testujeme jejich úspěšnost. Jaká data potřebují a proč? Odkud se berou? A jak poznáme dobrá data od špatných?

Online interaktivní příběh pro pochopení základů umělé inteligence


Žáci se v roli průzkumníků-robotů vydávají na neprobádaná území za Velkou zdí, aby během 3 vyučovacích hodin za pomoci umělé inteligence posbírali poznatky o dávno zaniklé lidské civilizaci. 

Příběh TADY

Interaktivní příběh William & Meriwether hravou formou otevře žákům (od 10—14 let) problematiku umělé inteligence a strojového učení. Do škol přichází ve formě tří vyučovacích hodin s kompletními metodickými materiály a podporou pro učitele ve formě dalších vzdělávacích materiálů.

Žáci se dozví: 

 • co je to umělá inteligence 
 • jak se stroje učí 
 • co to je strojové učení s učitelem 
 • jak vypadají a jak se získávají data 
 • I to, že umělá inteligence nefunguje, jak by měla, když jsou data špatná 

Sami si taky prakticky vyzkouší trénování modelu strojového učení v aplikaci TeachableMachine. 

Pro učitele jsou k dispozici kompletní metodické materiály, které jim pomůžou jednak pochopit princip fungování AI a strojového učení a díky tomu úspěšně projít s žáky příběh ve vyučovacích hodinách.

Můžou si pustit i webinář pro učitele. Dozvědí se, jak otevřít téma umělé inteligence a strojového učení ve školách a zároveň jak využít Interaktivní příběh ve výuce. Prakticky si vyzkouší: 

 • trénování systému umělé inteligence 
 • jak s příběhem pracovat v hodinách
 • a kde hledat další vzdělávací materiály 

Zdroj: V téhle výukové sekci uvádíme několik materiálů, textů a obrázků pro správné pochopení tématu zpracovaných neziskovou organizací AI dětem, z.s.

Vzdělávací podklady tématu ke stažení