Ruční skenery

Moderní technologie se mohou stát velmi užitečnými pomůckami pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Příkladem jsou nejrůznější typy skenovacích per, která jsou ideálním nástrojem pro děti s dyslexií, dysgrafií, případně i dysortografií, neboť dokážou snadno kompenzovat jejich handicapy při čtení a psaní. 


Scanmarker IRISPen (zdroj: CZC.cz) a Scanmarker Air (zdroj: Nakup.cz)

Skenovací pera jsou malé ruční skenery nastavitelné pro pravou i levou ruku. Jsou to jednoduchá zařízení s intuitivním ovládáním, takže si s nimi snadno poradí i dítě v předškolním věku. Při skenování se perem rychle přejíždí přes jednotlivé řádky, po zvednutí pera se text načte do připojeného zařízení (PC, tablet, mobilní telefon). Texty je možné nahrát do aplikace, kterou je nutné do počítače nainstalovat, nebo exportovat přímo do jakéhokoli textového editoru, který si v aplikaci zvolíme. 


Ruční scanner IRISPen Air (Zdroj: Irislink.com)

Text můžeme integrovat např. do nástrojů MS Office (Word, Excel, Outlook apod.), kde jej lze editovat a dále upravovat dle možností konkrétního zvoleného programu, do kterého jsme text přenesli. Dnešní grafické editory nabízí výběr z řady fontů, můžeme tak zvolit písmo, které je pro žáka nejlépe čitelné. Vybírat můžeme z psacích písem vázaných i nevázaných nebo tiskacích písem patkových či nepatkových. 

Text lze vizuálně upravovat (zvýraznit ztučněním, kurzívou, různými variantami podtržení, můžeme obarvit text i jeho pozadí atd.). Výhodou je možnost dodatečné editace textu, opravy chyb (sofistikovanější programy na chyby upozorňují nebo je přímo samy opravují, což je obrovská pomoc pro dysortografiky), přizpůsobení textu tak, aby byl např. dostatečně strukturovaný (lze nastavit odsazení jednotlivých písmen, slov i řádků). Tuto editaci brzy zvládne žák sám, zpočátku mu ale může pomáhat i další osoba. Do textu můžeme vkládat také grafické prvky (obrázky, grafy, rysy atd.). 

Skenovací pera jsou tedy ideálním nástrojem pro přípravu výpisků či celých zápisů. To ocení např. dysgrafici (žáci s poruchami psaní), kteří nejsou obvykle schopni ani při maximálním úsilí dosáhnout úhledných zápisů, jejich poznámky jsou často nečitelné a k učení nepoužitelné. Používání ručního skeneru, které nahradí u těchto dětí málo užitečné opisování, dokáže ze psaní udělat zábavu. Skenování probíhá velmi rychle, takže při jeho používání dítě nebrzdí zbytek třídy. Vzhledem k tomu, že pera obvykle dokážou přenést jen prostý text bez formátování, dítě s ním musí dále pracovat. Práce s textem je tedy zachována, jen má jinou podobu. To je zásadní rozdíl mezi tím, když znevýhodněnému dítěti předložíme nakopírovaný zápis. Zjednodušena je také práce učitele, který už nemusí dětem zápisy kopírovat. Dítě se díky skeneru stává samostatnější, protože už není odkázáno na vnější pomoc při přepisu či opisu textu. 

Některé aplikace, které tato pera využívají, nebo programy, do kterých lze text exportovat, jsou dokonce schopné přečíst naskenovaný text, což jistě uvítají např. dyslektici. Tuto možnost nabízí např. aplikace Scanmarker Air nebo nástroje MS Office 2010 a vyšší (MS Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher a další). Tyto nástroje pracují také s rozsáhlou databází zahraničních slovníků, proto dokážou pracovat i s textem v cizím jazyce, který jsou schopné také přeložit. Díky integrovanému překladači zařízení nabízí rozsáhlou podporu cizích jazyků (téměř 60 různých jazyků). Poradí si také s jejich přečtením. 

Ruční skenery lze podle typu připojit k různým zařízením (PC, tabletu s iOS i OS Android, mobilnímu telefonu), a to buď USB kabelem, nebo bezdrátově pomocí BlueTooth. 

Ukázka práce s ručním skenerem: 


Zdroj: Kamil Kopecký

Vzdělávací podklady tématu ke stažení