Jak na vyučování s pomocí videohovoru?

Diskuze a komunikace mezi žákem a učitelem jsou bez ohledu na prostředí středobodem jakékoli zkušenosti s učením. Každý žák i pedagog vědí, jak funguje vyučování ve třídě i jak se při něm chovat.

Co se ale stane, když přeneseme vyučování z přehledného prostředí třídy s jasně stanovenými pravidly do online prostředí? Jak se v takovém případě chovat a jaké zásady dodržovat? 

Máme pro vás pár tipů, jak na ideální online hodinu s využitím videohovoru

Prostředí a technická platforma

Stejně jako klasická fyzická třída má lavice a tabuli, potřebujete i pro online výuku vhodné prostředí. Prvním a zásadním krokem je volba nástrojů, aplikací a prostředí.

Zjistěte si proto předem technické možnosti vaše a vaší školy. Nezapomínejte ani na technické možnosti žáků. Má už vaše škola nějaký online nástroj zavedený? Ideální! Pokud ne, nejlepší bude využít některý z prostředků, který v sobě integruje komplexnější funkce pro online vzdělávání – například Microsoft Teams (součást Office 365 pro vzdělávací organizace – návod, jak integrovat tuhle platformu a informace o řešení najdete v téhle kapitole). 

Nebo vyzkoušejte Google Hangouts / Google Meet –řešení úzce propojené s nástrojem Google Učebna je součástí komplexního řešení G Suite pro vzdělávání. Návod, jak si poradit s touto platformou a podrobnější informace najdete v téhle kapitole). 

Zjistěte si proto předem technické možnosti vaše a vaší školy. Nezapomínejte i na  technické možnosti vašich žáků. Má už vaše škola nějaký online nástroj zavedený? Ideální! Pokud ne, nejlepší možností je využít některý z prostředků, který v sobě integruje komplexnější funkce pro online vzdělávání jako je Microsoft Teams (součást Office 365 pro vzdělávací organizace - návod, jak integrovat tuo platformu a informace o tomto řešení najdete v této kapitole). Nebo si můžete zvolit Google Hangouts / Google Meet - toto řešení je úzce propojeno s nástrojem Google Učebna a je součástí komplexního řešení G Suite pro vzdělávání. Návod, jak si poradit s touto platformou a podrobnější informace najdete v  této kapitole). 

Pokud hledáte méně komplexní nástroj jen na videokonference, zvolit můžete některou ze specializovaných videokonferenčních platforem - více informací najdete v této samostatné sekci

Technika na prvním místě

První krok máte za sebou: Máte vybraný vhodný nástroj, aplikaci, přes kterou budete volat.

Pro plné využití potenciálu video výuky je nutné myslet i na technickou stránku věci. Většina notebooků má dneska už naštěstí poměrně obstojnou integrovanou webkameru, mikrofon a reproduktor. Technika se dá případně i poměrně levně dokoupit. 

Před samotným zahájením hovoru zkontrolujte techniku a ověřte si, že všechno funguje, jak má. Aplikace vás většinou před prvním použitím požádá o přístup ke kameře a mikrofonu. Pokud některé ze zařízení nefunguje správně, podívejte se do systémových nastavení počítače (nebo do návodu). Pokud vás ostatní neslyší, někdy stačí třeba jen změnit citlivost mikrofonu apod. 

Kameru si můžete v klidu nastavit předem, aby zabírala jen to, co chcete. Některé platformy, například Microsoft Teams nebo Zoom, umějí rozostřit nebo úplně nahradit pozadí. Otestujte si taky vhodný odstup u mikrofonu, aby vás bylo co nejlíp slyšet. A ověřte si kvalitu výstupu reproduktorů, abyste zřetelně slyšeli ostatní.

​​​Plánujte před samotným hovorem

Nevrhejte se do videohovoru po hlavě, je potřeba si všechno naplánovat.

Důležité je místo, ze kterého voláte. Najděte si klidné místo, kde nebude nikdo rušit vás ani vy rušit ostatní. Vyberte si co nejčistší a nejjednodušší prostředí bez rušivých dekorací okolo. Nejlepší je světlá a tichá místnost. Bude na vás dobře vidět a okolní hluk a šum vás nepřehluší. Pokud je to možné, v rámci hovoru se nepřesouvejte. 

Venkovní prostředí může vypadat jako výborných nápad třeba pro vaši přednášku v online hodině biologie o listnatých stromech – dosáhne ale vaše Wi-Fi až na zahradu? Dostatečně silný signál internetu je důležitý, protože váš přenos bude kvalitnější. 

Seznamte se dopředu s tím, jak vybraná platforma funguje. Víte už, jak se sdílí obrazovka? Jak se nastavuje přenos zvuku? Není nic nepříjemnějšího, než když se učíte všechno až za pochodu před žáky. Zkuste si například udělat testovací videohovor s kolegy učiteli – uvidíte, že to přijde vhod vám i kolegům. 

Stanovte čas hovoru a s dostatečným předstihem pošlete pozvánku žákům (případně rodičům). Na co určitě nezapomeňte, je návod, jak se k hovoru připojit. To je obzvlášť důležité, pokud platformu pro videohovor používáte se žáky poprvé. Do pozvánky přidejte i připomínku pro žáky, aby se také připravili, ověřili, jak jim funguje mikrofon, aby se mohli ptát nebo naopak odpovídat na otázky. Ideální je, pokud se i žáci připojí přes webkameru. Díky tomu pak můžete líp kontrolovat jejich reakce a reagovat na ně. 

Připravte si dopředu scénář nebo alespoň strukturu, jak bude hodina či schůzka vypadat. Hovor začněte v přesně stanovený čas. A počítejte s časovou rezervou. Je obvyklé, že na začátku (video)hovoru dochází k technickým komplikacím – ať už na vaší straně, nebo třeba i na straně žáků. V případě prvních pokusů hlavně počítejte s delším časem potřebným na sladění. 

A ještě něco: vhodně se oblékněte. Na hodinu byste také nepřišli v pyžamu a neučesaní, že? I tehdy, pokud plánujete během hovoru jen sedět u stolu, doporučujeme vzít si i kalhoty – nikdy totiž nevíte, kdy budete muset vstát.

Při samotném hovoru

Už předem počítejte i s časem na dotazy nebo zdrženími. Snažte se držet své přípravy. 

Vyzvěte žáky, aby, pokud nemluví, měli vypnuté mikrofony. Je nepříjemné a rušivé, když si deset studentů se zapnutými mikrofony “ťuká” do počítače poznámky. Pokud vznikne debata, snažte se ji moderovat a dávejte studentům slovo. Překřikování se většinou netoleruje ani při klasickém vyučování, u videohovorů je to nepříjemné dvojnásob. Stejně jako v klasické hodině vyžadujte od žáků při videohovoru pozornost. 

Po skončení hovoru

Víte už dopředu, že se někteří žáci nemůžou videohovoru zúčastnit? Zvažte, jestli tím pádem nepořídit záznam, který si později budou moct pustit. Pokud to vaše platforma neumožňuje, můžete o vytvoření záznamu poprosit například někoho ze studentů. 

Záznam může být užitečný i pro vás. Podívejte se na něj a zkuste odhadnout, co by šlo příště udělat líp. O vzájemnou zpětnou vazbu můžete požádat i samotné žáky, víc se toho naučí, pokud budou vzájemně mezi sebou komunikovat. 

Zpětná vazba je hodně důležitá hlavně po prvních videohovorech. Pomůže vám při přípravě těch dalších a v jejich postupném zlepšování.

Vzdělávací podklady tématu ke stažení