Jak na vyučování s pomocí videohovoru?

Diskuze a komunikace mezi žákem a učitelem jsou středobodem jakékoli zkušenosti s učením, bez ohledu na prostředí. Každý žák i pedagog vědí, jak funguje vyučování ve třídě i jak se při něm chovat.

Co se však stane, když přeneseme vyučování z přehledného prostředí třídy či učebny s jasně stanovenými pravidly do online prostředí? Jak se v takovém případě chovat a jaké zásady dodržovat? 

Přečtěte si několik tipů a triků, jak na ideální online hodinu s využitím videohovoru.  
 

 Prostředí a technická platforma
Stejně jako klasická fyzická třída má lavice a tabuli, potřebujete i pro online výuku zvolit vhodné prostředí. Prvním a zásadním krokem je volba nástrojů, aplikací a prostředí.

Zjistěte si proto předem technické možnosti vaše a vaší školy. Nezapomínejte i na  technické možnosti vašich žáků. Má už vaše škola nějaký online nástroj zavedený? Ideální! Pokud ne, nejlepší možností je využít některý z prostředků, který v sobě integruje komplexnější funkce pro online vzdělávání jako je Microsoft Teams (součást Office 365 pro vzdělávací organizace - návod, jak integrovat tuo platformu a informace o tomto řešení najdete v této kapitole). Nebo si můžete zvolit Google Hangouts / Google Meet - toto řešení je úzce propojeno s nástrojem Google Učebna a je součástí komplexního řešení G Suite pro vzdělávání. Návod, jak si poradit s touto platformou a podrobnější informace najdete v  této kapitole). 

Pokud hledáte méně komplexní nástroj jen na videokonference, zvolit můžete některou ze specializovaných videokonferenčních platforem - více informací najdete v této samostatné sekci

✅ ​​​​​​Technika na prvním místě
První krok máte za sebou: Máte vybraný vhodný nástroj, aplikaci přes kterou budete volat.
Abyste naplno využili potenciálu, které výuka přes video poskytuje, je nutné myslet i na technickou stránku věci - naštěstí drtivá většina notebooků má dnes již poměrně obstojnou integrovanou webkameru, mikrofon a reproduktor. Technika se dá ale i případně poměrně levně dokoupit. 

Zkontrolujte techniku před samotným zahájením hovoru a ověřte si, že všechno funguje tak, jak má. Aplikace vás většinou před prvním použitím požádá o přístup ke kameře a mikrofonu. Pokud některé ze zařízení nefunguje tak, jak má, podívejte se do systémových nastavení počítače (nebo do návodu). Pokud vás ostatní neslyší, někdy stačí třeba jen změnit citlivost mikrofonu apod. 

Dopředu si můžete nastavit kameru, aby zabírala pouze to, co chcete - některé platformy, například Microsoft Teams nebo Zoom umožňují rozostřit nebo úplně nahradit pozadí. Otestujte si vhodný odstup u mikrofonu, aby vás bylo co nejlépe slyšet. A ověřte si kvalitu výstupu reproduktorů, abyste zřetelně slyšeli ostatní.

✅ ​​​​​​Plánujte před samotným hovorem
Nevrhejte se do videohovoru po hlavě, vše je potřeba si naplánovat. 

Důležité je také místo, ze kterého voláte. Vyberte si co nejčistší a nejjednodušší prostředí bez rušivých dekorací okolo vás. Nejlepší je světlá a tichá místnost. Bude na vás dobře vidět a okolní hluk a šum vás nepřehluší. Pokud je to možné,v rámci hovoru se nepřesouvejte.  

Venkovní prostředí může vypadat výborně jako pozadí třeba pro vaši přednášku v online hodině biologie o listnatých stromech; ale máte na vaší zahradě dostatečně silný signál wi-fi? Dostatečně silný signál internetu je důležitý, protože váš přenos bude kvalitnější, efektivnější. Najděte si klidné místo, kde nebude nikdo rušit vás ani vy rušit ostatní.

Seznamte se dopředu s tím, jak funguje vaše platforma, kterou jste na videohovory zvolili. Víte už, jak se sdílí obrazovka? Jak se nastavuje přenos zvuku? Není nic nepříjemnějšího, než když se učíte všechno až za pochodu před žáky. Zkuste si například udělat testovací videohovor s kolegy učiteli - uvidíte, že to přijde vhod vám i vašim kolegům. 

Stanovte si čas hovoru a pošlete žákům (případně rodičům) s dostatečným předstihem pozvánku do kalendáře. Na co určitě nezapomeňte, je návod, jak se k hovoru připojit. Obzvláště je to důležité, pokud platformu pro videohovor používáte se žáky poprvé. V pozvánece před samotným hovorezm vyzvěte žáky, aby se také připravili, ověřili, jak jim funguje mikrofon, aby mohli klást otázky nebo naopak odpovídat. Ideální je, pokudu se i žáci připojí přes webkameru. Máte tak možnost kontrolovat jejich reakce a reagovat na ně. 

Připravte si dopředu scénář nebo alespoň strukturu, jak bude hodina či schůzka vypadat. Hovor začněte v přesně stanovený čas. A počítejte s časovou rezervou. Je obvyklé, že na začátku (video)hovoru dochází k technickým komplikacím, jak už na vaší straně, tak třeba i na straně žáků. Hlavně v případě prvních pokusů počítejte s delším časem potřebným na sladění mezi vámi a vašimi žáky.  

V neposlední řadě se vhodně se oblékněte. Na hodinu byste také nepřišli v domácím pyžamu a neučesaní, že? I v případě, že plánujete pouze sedět u stolu a vést hovor, doporučujeme vzít i kalhoty – nikdy totiž nevíte, kdy budete nuceni vstát :).

✅ ​​​​​​Při samotném hovoru
Už před začátkem hovoru počítejte s časem na dotazy nebo zdrženími. Snaže se držet svojí přípravy. 

Vyzvěte žáky, aby, pokud nemluví, měli vypnuté mikrofony. Je nepříjemné a rušivé, když si deset studentů se zapnutými mikrofony “ťuká” do počítače poznámky. Pokud vznikne debata, snažte se ji moderovat a dávejte studentům slovo. Překřikování se většinou netoleruje ani při klasickém vyučování, u videohovorů je to nepříjemné dvojnásob. Stejně jako v klasické hodině vyžadujte od žáků při videohovoru pozornost. 

✅ Po skončení hovoru
Víte již před začátkem videohovoru, že jsou žáci, kteří se nemůžou zúčastnit? Zvažte, jestli z videohovoru nepořídíte záznam, který pak poskytnete studentům pro zpětné zhlédnutí. Pokud to vaše platforma neumožňuje, můžete poprosit například některého ze studentů, aby zaznam udělali oni. 

Záznam může být užitečný i pro vás. Podívejte se na něj a zkuste se z něj poučit, co můžete pro příště udělat lépe. Nebo můžete požádat samotné žáky, aby byli vnímaví a podělili se o své názory a kontrolovali se vzájemně mezi sebou. 

Hlavně po prvních videohovorech se snažte získat zpětnou vazbu. Pomůže vám to při přípravě těch dalších.

Edukativní podklady tématu ke stažení