Založení třídy a kurzů

G Suite pro školy máte založené. Teď je na čase začít přidávat žáky a učitele, zakládat kurzy a zadávat studentům úkoly.

Začít můžete založením prvního kurzu. Stačí když na stránce classroom.google.com kliknete vpravo nahoře na tlačítko +. 

Tak je možné se do kurzu buď zapsat, nebo přímo vytvořit nový kurz. Ten pak jen pojmenujete – povinný je název kurzu, ostatní části kurzu jsou nepovinné, ale pomůžou vám i žákům odlišit jednotlivé kurzy od sebe. 

Máte založený svůj první kurz. Konkrétní kurz uvozuje obrázek. Ten můžete jednoduše přizpůsobit pro lepší orientaci mezi jednotlivými kurzy.  

Můžete si vybrat z už předpřipravených motivů nebo si nahrát vzhled vlastní. 

Pokud máte třídu založenou, budete chtít udělat dvě věci, přizvat do třídy studenty a začít pro studenty vytvářet úkoly. Oboje je velmi jednoduché. Začneme se zvaním studentů. Máte dvě možnosti, buď pozvat studenty individuálně, nebo pozvat celou skupinu studentů najednou (v jedné z předchozích částí jsme si ukázali, jak lze pracovat s uživateli). Ke správě studentů slouží záložka Lidé. Tady vidíte seznam učitelů i žáků. 

Pozvat studenty můžete také tím, že jim nasdílíte unikátní kód kurzu. Ten najdete na titulní straně kurzu. 

Se studenty můžete unikátní kód sdílet, ti pak jen ve výběru „Zapsat se do kurzu“ zadají unikátní kód a mohou se ke kurzu přidat. Když se student do kurzu přidá, uvidí pak váš kurz v rozcestníku mezi ostatními kurzy. 

Pokud máte všechny studenty přizvané, můžete začít zadávat úkoly a komunikovat se studenty. Na hlavní stránce kurzu máte možnost studentům přidávat příspěvky, stačí kliknout na „sdílet něco se svým kurzem“.

Příspěvky můžete díky propojení na další služby Google doprovodit například odkazem na video na YouTube, odkázat studenty někam na web nebo přiložit dokument, tabulku nebo odkaz na kurzový Google Disk, kde jsou uložené doprovodné materiály. 

Složitější úkoly a zadání úkolů pro studenty pak zvládnete v samostatné sekci „Práce v kurzu“.

Tady můžete zakládat konkrétní témata v rámci kurzu a k nim pak přidávat jednotlivé úkoly a různé materiály. Velmi užitečná je také funkce „Znovu použít příspěvek“, která vám umožňuje použít podklady z jiných předmětů nebo kurzů z minulosti. 

Samotné zadání lze pak opět doplňovat o další materiály nebo ke konkrétnímu zadání můžete vytvořit tabulku, dokument, prezentaci nebo třeba Google Formulář. 

Vzdělávací podklady tématu ke stažení