Tablety a další dotyková zařízení

Tablety, smartphony a další mobilní dotyková zařízení představují širokou paletu technologií, které lze snadno využít jak v rámci výuky v prostředí školy, tak i pro domácí přípravu. Zároveň patří do tzv. trendu BYOD (bring your own device), ve kterém si žáci nosí do školy vlastní zařízení, která pak aktivně využívají ve výuce. 

Tablety lze v procesu výuky využít hned několika způsoby. První a nejjednodušší možností je využívat zařízení pro prezentaci učiva v podobě textu, audio/video ukázek, animací, vizualizací, žákovských projektů, digitálních učebních materiálů (tzv. DUMy) apod. Tablety lze snadno propojit s interaktivní tabulí, takže je snadné vzdělávací obsah prezentovat celé třídě. 

Další možností je využití dotekových zařízení pro práci s elektronickými učebnicemi. Elektronické učebnice mimo samotnou prezentaci učiva umožňují i interakci v podobě aktivních prvků (hypertextu, ale např. různých druhů interaktivních úkolů apod.). Stále více vydavatelství učebnic dodává k běžné papírové verzi učebnice také verze interaktivní, které navíc obsahují např. automatickou kontrolu cvičení a úkolů, multimediální obsah, které papírová učebnice nedokáže zobrazit apod. 

Sofistikovanějším způsobem využití mobilních dotekových zařízení je použití vzdělávacích aplikací, tj. zpravidla úzce specializovaného software plnícího didaktické funkce. V praxi pak existuje celá řada aplikací, které umožňují například sdílet společnou "tabuli" (tzv. whiteboard), vytvářet společné sdílené mentální či pojmové mapy, vzájemně komunikovat, hlasovat, testovat a fixovat učivo prostřednictvím různých testovacích systémů apod. 

Tablet lze logicky využít jako vstupní bránu do světa internetu a internetových služeb, prostřednictvím tabletu mohou žáci např. vyhledávat a ověřovat informace, stahovat obsah, zobrazovat videa, pánovat trasy, využívat komunikační nástroje, hlasovat, ale také testovat své vědomosti apod. 

Jak lze využít mobilní dotyková zařízení ve výuce se můžete podívat na videu od Univerzity Palackého v Olomouci

Tablet lze rovněž použít jako nástroj pro tzv.  rozšířenou realitu (augmentovanou realitu, AR, smíšenou realitu, MR). Rozšířená realita umožňuje vkládat prostřednictvím mobilního dotekového zařízení do "běžné reality" virtuální prvky - např. texty, videa, 3D objekty apod. 

Typy tabletů

Tablety lze rozdělit do celé řady skupin a podskupin, např. podle výkonu, velikosti úhlopříčky, výrobce, operačního systému apod. V závislosti na operačním systému se pak tablety rozdělují na:

  1. Tablety s operačním systémem Android
    (aplikace se nakupují pomocí Google Play)

  2. Tablety s operačním systémem iOS
    (aplikace se nakupují pomocí AppStore)

  3. Tablety s operačním systémem Microsoft
    (aplikace se nakupují pomocí MS Store)

Ačkoli v minulosti mezi jednotlivými operačními systémy panovaly zásadní problémy spojené s kompatibilitou, v současnosti se již tyto rozdíly stírají.

➡️ Databáze výukových aplikací

Vzdělávací podklady tématu ke stažení