Technologie a vzdělávání

Moderní technologie mění všechno kolem nás a způsob získávání vědomostí a výuky nejsou výjimkou. Technologie můžou obohatit vyučování, učitelé mají šanci ukázat žákům mnohem zajímavější podklady, než jaké nabízelo konzervativní vyučování. 

Specifické je vyučování na dálku. Nejde jen o zadávání klasických domácích úkolů. Distanční výuka umožnila udržet aspoň zčásti kontinuitu vzdělávání v době pandemie, může se uplatnit i v případě, že někteří studenti nemají (např. kvůli nedostupnosti bydliště nebo dočasné nemoci) přístup do učebny. Při správné strategii a dobrém technickém vybavení doplňuje skvěle běžné prezenční vzdělávání. 

Základem je online komunikace učitelů se žáky a rodiči, většina výuky se odehrává formou zadávání úkolů z učebnice a jejich následné kontrole a individuální domácí výukou. Ta má ale svoje limity – ne každý rodič má intelektuální, mentální a časovou kapacitu plnohodnotně nahradit učitele se záběrem od mateřského jazyka přes přírodní a společenské vědy až po matematiku. V domácích podmínkách může být výuka složitější na soustředění i z důvodu nevyhovujícího prostředí atd. Distanční výuka zkrátka sice na jedné straně spoustu věcí zjednodušila, zároveň ale klade na učitele i studenty nemalé nároky. 

V následujících kapitolách najdete pár tipů, triků a námětů, jak k distančnímu vzdělávání přistupovat a hlavně, jak ho doplnit pomocí šikovných nástrojů a aplikací.

E-learning a jeho výhody

E-learningový způsob vzdělávání stojí za to zkusit. I když ale má spoustu výhod a benefitů, je potřeba vědět, že samozřejmě není samospásný a nejde do něj vstoupit ze dne na den. Učitele a lektory by k e-learningu mělo motivovat hlavně: 

  • Nezávislost na prostoru a čase. Studovat se dá kdykoliv, z jakéhokoliv místa připojeného k internetu.
  • Nástroje a aplikace umožnují rychlou tvorbu a sdílení vzdělávacího obsahu mezi víc žáků/studentů. 
  • Jednoduchá vzájemná přímá komunikace (učitel vs. žák/student, učitel vs. učitel, učitel vs. rodič žáka). 
  • Možnost testování (a autotestování) a případné klasifikace studujících.
  • Sdílení pracovních ploch (sdílené tabule, nástěnky). 
  • Využívání online zdrojů, které můžou doplnit a prohloubit probíranou látku. 
  • Vedení celé skupiny, ale i jednotlivců.
     

Komplexní e-learningová řešení jako Microsoft Teams a Office 365 pro vzdělávací organizace nebo Google Učebna a G Suit pro vzdělávání jsou zdarma (takže pro vaši školu neznamenají žádné další náklady).

Vzdělávací podklady tématu ke stažení