E-learning a jeho výhody

E-learningový způsob vzdělávání stojí za to zkusit. Má spoustu výhod a benefitů (i když není samozřejmě samospásný a nejde do něj vstoupit ze dne na den). Motivací pro postupné aktivní využívání e-learningu učiteli a lektory by měly být hlavně tyto aspekty:  

  • Nezávislost na prostoru a čase, studovat lze kdykoli, z jakéhokoli místa připojeného k internetu

  • Nástroje a aplikace umožnují rychlou tvorbu a sdílení vzdělávacího obsahu mezi více žáků/studentů 

  • Jedoduchá vzájemná přímá komunikace (učitel vs. žák/student, učitel vs. učitel, učitel vs. rodič žáka)  

  • Možnost testování (a autotestování) a případná klasifikace studujících

  • Sdílení pracovních ploch (sdílené tabule, nástěnky) 

  • Využívání online zdrojů, které mohou doplnit a prohloubit probíranou látku 

  • Vedení celé třídy nebo skupiny, ale také jednotlivého žáka/studenta

  • Komplexní e-learningová řešení jako Microsoft Teams a Office 365 pro vzdělávací organizace nebo Google Učebna a G Suit pro vzdělávání jsou zdarma (takže pro vaši školu nepřináší žádné další náklady)

Edukativní podklady tématu ke stažení