Logo chytré školy

Oslavte den dětí kvalitní komunikací. Znáte postup, jak správně naslouchat?

Oslavte Mezinárodní den dětí posloucháním a povídáním si, přestože rozhovory s nimi nemusí být nic jednoduchého. Naučte se aktivně naslouchat, můžete tím zamezit možným nástrahám online světa a upevníte důvěru. Jak ale na to?
Oslavte den dětí kvalitní komunikací. Znáte postup, jak správně naslouchat?

Asi každý rodič tuší, že v online světě mohou na děti čekat různé nástrahy. Od online predátorů, přes kyberšikanu Kyberšikana je šikanování jiné osoby (např. ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování apod.) s využitím internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií. ernetové seznamky. Ne všichni si ale uvědomují, že ochrana v kybersvětě mnohdy začíná právě v rodině. Využijte právě den dětí k upevnění vztahů.  

Komunikace. Naslouchání. Důvěra. Mnohdy tyto tři věci dokážou odvrátit pohromu, která může v online světě nastat. Přemýšlíte, co 1. června svým ratolestem dáte k Mezinárodnímu dnu dětí? Možná tím nejdůležitějším je kvalitně strávený společný čas.  

Přestože se komunikace může zdát jako samozřejmá věc, není to vždy jednoduché. Rozhovor musí být obousměrný a je třeba při něm aktivně naslouchat tomu druhému. Jak na to?   

Technika aktivního naslouchání 

Tato technika má šest fází a zaručí, že někdy i nepříjemný rozhovor se svými dětmi zvládnete levou zadní. První částí je Povzbuzování, ve které je klíčové projevit o téma zájem. Zde je důležité nevyjadřovat souhlas či nesouhlas, ale jen vybízet k rozhovoru. Pomoct vám mohou otázky typu Co se vlastně stalo? nebo Můžeš mi o tom říct něco víc?  

Druhou fází je Objasňování, ve které si ujasníte a upřesníte, co ten druhý říká. V tomto okamžiku můžete nabídnout mluvčímu i jiné úhly pohledu a získat víc informací.  Můžete se například ptát na to, co si o tom myslí nebo jak o tom tématu přemýšlí.  

Parafráze mluvčího ujistí, že mu skutečně nasloucháte. Snažte se svým vlastním způsobem shrnout základní myšlenku konverzace. Většinou to můžete udělat prostřednictvím věty Jestli tomu dobře rozumím, tak ty…  

Čtvrtou a velmi důležitou částí aktivního naslouchání je Zrcadlení, v tomto případě konkrétně pocitů. Zde musí posluchač vyjádřit, že rozumí pocitům, náladě a rozpoložení toho druhého a chápe je. Hned na to navazuje fáze Shrnutí, kde posluchač zhodnotí fakta a zopakuje vyřčené myšlenky a pocity. 

Na závěr celé konverzace samozřejmě nesmí chybět Uznání, kdy dáte mluvčímu najevo, že mu věříte. Že jeho pocity jsou důležité a že jim rozumíte.  

Nepodceňujte komunikaci se svými nejbližšími. Vybudováním vzájemné důvěry můžete předejít nástrahám, která čekají na děti na internetu. Více informací, jak mluvit s dětmi o online nebezpečí, se dozvíte na stránkách O2 Chytré školy.  

Autor: Kateřina Neumannová, Tým Bezpečně v síti.cz 

zjistěte více na stránce výuka Čepice