Logo chytré školy
Grantové programy

Grantové programy vyhlašované Nadací O2

Základní školy

Na co můžete grant použít?

Na vzdělávání v oblasti bezpečí na internetu, mediální a počítačové gramotnosti i pro rozvoj využívání moderních technologií ve výuce.

100 000 Kč
kdy podat žádost? Žádosti jsme přijímali do 30. 11. 2023. kdy se dozvím výsledky grantu? Vyhodnocení zveřejníme 22. ledna 2024.
víc o grantu

Dětské domovy

Na co můžete grant použít?

Dětské domovy můžou finanční podporu čerpat třeba na vzdělávací aktivity v oblasti digitální gramotnosti. To znamená osvětu týkající se online bezpečí, správnou práci s technologiemi nebo mediální a počítačové gramotnosti.

30 000 Kč
kdy podat žádost? Sběr žádostí jsme aktuálně pozastavili z důvodu vyčerpání přidělených financí. kdy se dozvím výsledky grantu? Pokud jste stihli podat žádost, grant dostanete 14 dní po jejím odsouhlasení.
víc o grantu

Koho jsme již podpořili

Doporučené školicí organizace, které se věnují vzdělávacím aktivitám v oblasti digitální gramotnosti. Představujeme některé z nich.

 • CZ.NIC Akademie, z. s. p. o

  Akademie CZ.NIC nabízí zájemcům možnost odborného vzdělávání v oblasti Internetu a internetových technologií. Součástí výukového centra je také laboratoř vybavená hardwarem a softwarem potřebným k testování a experimentování v rámci výuky. Je důležité si aktivity domlouvat individuálně a v dostatečném předstihu z důvodu kapacit lektorů (akademie@nic.cz). Cílové skupiny: děti, učitelé ZŠ až VŠ, veřejnost, počítačoví profesionálové

 • E-Bezpečí

  Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Mezi témata, kterými se zabývají, patří např. kyberšikana, sexting, stalking, kybergrooming, hoax, spam a fake news, youtubering. Cílové skupiny: děti (od 1. stupně ZŠ), učitelé, preventisté sociálně patologických jevů, metodici prevence, vychovatelé a rodiče.

 • JSNS

  JSNS je vzdělávací program organizace Člověk v tísni, o.p.s. Jedním z prioritních tematických okruhů, kterým se dlouhodobě věnuje, je mediální vzdělávání. Vyučujícím poskytuje širokou nabídku filmů, videí, spotů, her, e-learningu, interaktivních aplikací, publikací, metodických příruček, plakátů a dalších materiálů do výuky. Veškerý obsah je dostupný online na portále JSNS.CZ. Nabízí i vzdělávání pro vyučující – kurzy, semináře, konference. Cílové skupiny: vyučující, žáci.

 • Nebuď oběť – Rizika internetu a komunikačních technologií, z.s.

  Organizace Rizika internetu a komunikačních technologií, z.s. působí v oblasti prevence desátým rokem, kdy realizují certifikovaný program primární prevence pro žáky složený z pěti lekcí, akreditované školení pro učitele, přednášky pro rodiče, ale i žákovské sympozium a školní projektový den pro 2. stupeň ZŠ s aktivitami organizovanými deváťáky na téma kyberšikana, sexting, kybergrooming, sociální sítě, netolismus atd. Cílové skupiny: děti, učitelé, rodiče