Logo chytré školy
Grantový program

Nadace O2 každý rok vyhlašuje grantovou výzvu určenou pro základní školy z celé České republiky. Každá škola může získat až 100 000 Kč na vzdělávací aktivity v oblasti digitální gramotnosti.

Základní školy

Grantovou výzvu můžou využít všechny základní školy v ČR bez ohledu na zřizovatele. Podmínkou je, aby instituce byla vedená v registru školských zařízení. Finanční podporu poskytujeme
na projekty zaměřené na oblast digitální gramotnosti. Cílovou skupinou jsou děti a mládež, učitelé a veřejnost. Nutné je aktivní zapojení pedagoga školy, práce s materiály
na portále www.o2chytraskola.cz a dodržení stanoveného limitu na nákup hardwaru. K plnění projektových aktivit si škola může přizvat i externí školicí organizace.

14 829 759 Kč

JSME UŽ POSKYTLI

165

ŠKOL JSME DOTEĎ PODPOŘILI
schools.alt

Výsledky ročníků grantové výzvy

 • 3. ročník grantové výzvy

  4 692 804 Kč

  Školy budou čerpat finanční prostředky na vzdělávání v oblasti bezpečí na internetu a zavádění moderních technologií do výuky.

  seznam vybraných škol
  • 70 042 Kč

   Průměrná výše grantového programu
  • 67

   Podpořených škol
  • 252

   Vyplněných žádostí
 • 2. ročník grantové výzvy

  4 165 398 Kč

  Školy finanční prostředky čerpaly jak na vzdělávání v oblasti bezpečí na internetu, mediální a počítačové gramotnosti, tak pro rozvoj ve využívání technologií ve výuce.

  seznam vybraných škol
  • 61 256 Kč

   Průměrná výše grantového programu
  • 68

   Podpořených škol
  • 165

   Vyplněných žádostí
 • 1. ročník grantové výzvy

  4 967 857 Kč

  Školy z finanční podpory nejvíce čerpaly pro rozvoj v oblasti internetové bezpečnosti a počítačové a mediální gramotnosti.

  seznam vybraných škol
  • 71 998 Kč

   Průměrná výše grantového programu
  • 69

   Podpořených škol
  • 158

   Vyplněných žádostí

Školy, které jsme podpořili

Pro podpořené školy

Doporučené školicí organizace, které se věnují vzdělávacím aktivitám v oblasti digitální gramotnosti. Představujeme některé z nich.

 • CZ.NIC Akademie, z. s. p. o

  Akademie CZ.NIC nabízí zájemcům možnost odborného vzdělávání v oblasti Internetu a internetových technologií. Součástí výukového centra je také laboratoř vybavená hardwarem a softwarem potřebným k testování a experimentování v rámci výuky. Je důležité si aktivity domlouvat individuálně a v dostatečném předstihu z důvodu kapacit lektorů (akademie@nic.cz). Cílové skupiny: děti, učitelé ZŠ až VŠ, veřejnost, počítačoví profesionálové

 • E-Bezpečí

  Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Mezi témata, kterými se zabývají, patří např. kyberšikana, sexting, stalking, kybergrooming, hoax, spam a fake news, youtubering. Cílové skupiny: děti (od 1. stupně ZŠ), učitelé, preventisté sociálně patologických jevů, metodici prevence, vychovatelé a rodiče.

 • Internetem Bezpečně

  Karlovarský spolek you connected realizuje projekt s názvem Internetem Bezpečně, který má prostřednictvím webových stránek a různorodých vzdělávacích aktivit za cíl zvýšit povědomí uživatelů o rizicích a hrozbách v internetovém prostředí. Cílové skupiny: děti a mládež, rodiče, senioři, handicapovaní, pedagogové, specialisté v oblasti prevence, zaměstnanci OSPOD, pracovníci bezpečnostních složek atd.

 • JSNS

  JSNS je vzdělávací program organizace Člověk v tísni, o.p.s. Jedním z prioritních tematických okruhů, kterým se dlouhodobě věnuje, je mediální vzdělávání. Vyučujícím poskytuje širokou nabídku filmů, videí, spotů, her, e-learningu, interaktivních aplikací, publikací, metodických příruček, plakátů a dalších materiálů do výuky. Veškerý obsah je dostupný online na portále JSNS.CZ. Nabízí i vzdělávání pro vyučující – kurzy, semináře, konference. Cílové skupiny: vyučující, žáci.