Logo chytré školy
Grantové programy

Grantové programy vyhlašované Nadací O2

Základní školy

Na co můžete grant použít?

Na vzdělávání v oblasti bezpečí na internetu, mediální a počítačové gramotnosti i pro rozvoj využívání moderních technologií ve výuce.

100 000 Kč
kdy podat žádost? Od 2. 11. 2022 do 30.11. 2022 23:59 kdy se dozvím výsledky grantu? Do 15. 1. 2023
Online žádost k vyplnění víc o grantu

Dětské domovy

Na co můžete grant použít?

Dětské domovy můžou finanční podporu čerpat třeba na vzdělávací aktivity v oblasti digitální gramotnosti. To znamená osvětu týkající se online bezpečí, správnou práci s technologiemi nebo mediální a počítačové gramotnosti.

30 000 Kč
kdy podat žádost? Sběr žádostí jsme aktuálně pozastavili z důvodu vyčerpání přidělených financí. kdy se dozvím výsledky grantu? Pokud jste stihli podat žádost, grant dostanete 14 dní po jejím odsouhlasení.
víc o grantu

Koho jsme již podpořili

Doporučené školicí organizace, které se věnují vzdělávacím aktivitám v oblasti digitální gramotnosti. Představujeme některé z nich.

 • CZ.NIC Akademie, z. s. p. o

  Akademie CZ.NIC nabízí zájemcům možnost odborného vzdělávání v oblasti Internetu a internetových technologií. Součástí výukového centra je také laboratoř vybavená hardwarem a softwarem potřebným k testování a experimentování v rámci výuky. Je důležité si aktivity domlouvat individuálně a v dostatečném předstihu z důvodu kapacit lektorů (akademie@nic.cz). Cílové skupiny: děti, učitelé ZŠ až VŠ, veřejnost, počítačoví profesionálové

 • E-Bezpečí

  Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Mezi témata, kterými se zabývají, patří např. kyberšikana, sexting, stalking, kybergrooming, hoax, spam a fake news, youtubering. Cílové skupiny: děti (od 1. stupně ZŠ), učitelé, preventisté sociálně patologických jevů, metodici prevence, vychovatelé a rodiče.

 • Internetem Bezpečně

  Karlovarský spolek you connected realizuje projekt s názvem Internetem Bezpečně, který má prostřednictvím webových stránek a různorodých vzdělávacích aktivit za cíl zvýšit povědomí uživatelů o rizicích a hrozbách v internetovém prostředí. Cílové skupiny: děti a mládež, rodiče, senioři, handicapovaní, pedagogové, specialisté v oblasti prevence, zaměstnanci OSPOD, pracovníci bezpečnostních složek atd.

 • JSNS

  JSNS je vzdělávací program organizace Člověk v tísni, o.p.s. Jedním z prioritních tematických okruhů, kterým se dlouhodobě věnuje, je mediální vzdělávání. Vyučujícím poskytuje širokou nabídku filmů, videí, spotů, her, e-learningu, interaktivních aplikací, publikací, metodických příruček, plakátů a dalších materiálů do výuky. Veškerý obsah je dostupný online na portále JSNS.CZ. Nabízí i vzdělávání pro vyučující – kurzy, semináře, konference. Cílové skupiny: vyučující, žáci.