Logo chytré školy
Grantové programy

Grantové programy vyhlašované Nadací O2

Základní školy

Na co můžete grant použít?

Na vzdělávání v oblasti bezpečí na internetu, mediální a počítačové gramotnosti i pro rozvoj využívání moderních technologií ve výuce.

100 000 Kč
kdy podat žádost? Po vyhlášení grantové výzvy. Sledujte náš web. kdy udělíme granty 14 dnů po odsouhlasení přihlášek grantovou komisí.
víc o grantu

Dětské domovy

Na co můžete grant použít?

Na vzdělávací aktivity v oblasti digitální gramotnosti, která zahrnuje online bezpečí, využivání moderních technologií, mediální a počítačovou gramotnost.

30 000 Kč
kdy podat žádost? V průběhu celého roku do vyčerpání přidělené částky. kdy udělíme granty 14 dnů po odsouhlasení žádosti.
Online žádost k vyplnění víc o grantu

Koho jsme již podpořili

Doporučené školicí organizace, které se věnují vzdělávacím aktivitám v oblasti digitální gramotnosti. Představujeme některé z nich.

 • CZ.NIC Akademie, z. s. p. o

  Akademie CZ.NIC nabízí zájemcům možnost odborného vzdělávání v oblasti Internetu a internetových technologií. Součástí výukového centra je také laboratoř vybavená hardwarem a softwarem potřebným k testování a experimentování v rámci výuky. Je důležité si aktivity domlouvat individuálně a v dostatečném předstihu z důvodu kapacit lektorů (akademie@nic.cz). Cílové skupiny: děti, učitelé ZŠ až VŠ, veřejnost, počítačoví profesionálové

 • E-Bezpečí

  Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Mezi témata, kterými se zabývají, patří např. kyberšikana, sexting, stalking, kybergrooming, hoax, spam a fake news, youtubering. Cílové skupiny: děti (od 1. stupně ZŠ), učitelé, preventisté sociálně patologických jevů, metodici prevence, vychovatelé a rodiče.

 • Internetem Bezpečně

  Karlovarský spolek you connected realizuje projekt s názvem Internetem Bezpečně, který má prostřednictvím webových stránek a různorodých vzdělávacích aktivit za cíl zvýšit povědomí uživatelů o rizicích a hrozbách v internetovém prostředí. Cílové skupiny: děti a mládež, rodiče, senioři, handicapovaní, pedagogové, specialisté v oblasti prevence, zaměstnanci OSPOD, pracovníci bezpečnostních složek atd.

 • JSNS

  JSNS je vzdělávací program organizace Člověk v tísni, o.p.s. Jedním z prioritních tematických okruhů, kterým se dlouhodobě věnuje, je mediální vzdělávání. Vyučujícím poskytuje širokou nabídku filmů, videí, spotů, her, e-learningu, interaktivních aplikací, publikací, metodických příruček, plakátů a dalších materiálů do výuky. Veškerý obsah je dostupný online na portále JSNS.CZ. Nabízí i vzdělávání pro vyučující – kurzy, semináře, konference. Cílové skupiny: vyučující, žáci.