Logo chytré školy

Deset procent učitelů věří dezinformačním webům. Mediální výchovu učí jen polovina škol

Deset procent učitelů věří dezinformačním webům. Mediální výchovu učí jen polovina škol

Většina učitelů středních a základních škol považuje mediální výchovu za důležité téma, nicméně jen tři procenta z nich uvádí, že vyučují mediální výchovu jako samostatný předmět. Vyplývá to z výzkumu Český učitel ve světě médií, které provedla Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci za podpory společnosti O2 mezi více než dvěma tisíci učitelů.  

Mediální výchova je důležitá, ale ne na úkor jiných předmětů 

Pohled učitelů na potřebu mediální výchovy do výuky je poměrně kladný. Většina pedagogů (91 %) souhlasí s tvrzením, že mediální výchova má své místo ve výuce. „Učitelé se shodují, že v současné době je mediální výchova důležitá, nicméně zároveň ve většině odmítají, že by se měla časová dotace na mediální výchovu zvýšit na úkor jiných předmětů,“ říká Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. „Z našeho výzkumu vyšlo zjištění, že dobrá polovina pedagogů neučí mediální výchovu vůbec a ta druhá polovina jen průřezově v ostatních předmětech, mediální výchovu jako samostatný předmět vyučují pouze 3 % učitelů z našeho průzkumu,“ dodává Kopecký. 

Kde se učí, jak bojovat s Fake news? 

Témata průřezové výuky 

V průzkumu byly učitelé středních a základních škol vyzváni, aby ohodnotili dezinformační zprávy. Právě schopnost poznat dezinformaci dnes nabývá na důležitosti. "Byť se z průzkumu může zdát znepokojivé, že v průměru je jen 6 z 10 pedagogů schopno bezpečně rozpoznat dezinformaci, nezanedbatelný početučitelů uvedl, že si nejsou jisti odpovědí a nemohou informaci v daný moment posoudit a ověřit. Což se také dá považovat za odpovědný přístup," upřesňuje výklad výsledků Dominik Voráč z Centra PRVok PdF UP.  

Více varující je ovšem fakt, že jeden s deseti učitelů považuje obecně známé dezinformační weby za důvěryhodné. 

Jak školám pomoci?

Přestože učitelé hodnotí mediální výchovu jako důležitou, většinou patří k jejich možnostem jen průřezová výuka v p ředmětech, které jsou tématu nejblíže, jako je občanská výchova či hodiny informatiky . "Výzkum ukázal, že jen velmi málo učitelů prošlo nějakým školením nebo kurzem v oblasti mediální výchovy. Jsme proto rádi, že můžeme učitelům nabídnout potřebnou podporu a dát jim konkrétní návody a nástroje, jak mediální gramotnost na školách rozvíjet. Na portálewww.o2chytraskola.czmají k dispozici nejen vzdělávací materiály, ale i konkrétní nástroje, které mohou rovnou zařadit do výuky. Školy mohou využít navíc grantové podpory," říká Marie Mališková, CSR manažerka z O2. "V rámci našeho AI centra navíc aktuálně pracujeme na vývoji aplikace, která pomůže s rozpoznáváním stylistických, kontextových a dalších parametrů článku pomocí nejmodernějších modelů strojového učení a uživateli napoví, zdali může daný článek považovat za důvěryhodný," dodává Mališková.

Na portále www.o2chytraskola.cz v kapitole věnující se mediální gramotnosti najdou učitelé rozsáhlý vzdělávací obsah včetně metodik nebo videí. V současné době je otevřeno také grantové řízení, ve kterém mohou školy žádat o finanční podporu až do výše 100 000 Kč na projekty zaměřené na rozvoj digitální gramotnosti včetně té mediální a zavádění nových technologií do výuky. Nadace O2 je připravena letos rozdělit na tuto podporu 5 000 000 Kč.

zjistěte více na stránce výuka Čepice