Logo chytré školy

Pozvánka pro lupiče a stalkery: polovina dětí sdílí svůj život s online světem

Víte, co dělá vaše dítě právě teď? Nebo o přestávkách ve škole? I když sedí vaše dcera nebo syn hned vedle, můžou v online světě žít zcela odlišný život. Sociální sítě otvírají dveře stalkerům, kyberzločincům i predátorům. A děti jim často jdou naproti.
Pozvánka pro lupiče a stalkery: polovina dětí sdílí svůj život s online světem

Každé druhé dítě na sociálních sítích vytváří obsah, který dokumentuje jejich běžný život. Mnoho z vás si možná oddechne. Zní to přeci nevinně, ne? Děti mohou sdílet na internetu s naprosto neznámými lidmi mnohem horší věci než svůj obyčejný život. Ale pozor. 

Galerie fotografií a videí na sociální síti utváří virtuální obraz uživatele. Například platforma Instagram, kterou dle výzkumu Děti a kult krásy v online světě využívá skoro 80 procent dětí, je na sdílení fotek postavená. Na otevřených dětských profilech tak každý může volně najít třeba fotky obýváku, celého domu i číslem popisným nebo třeba vnitřního vybavení.  

A pokud je dítě se svými sledujícími skutečně sdílné, může rovnou i u fotek označit přesné místo bydliště. Datum svých narozenin nebo termín rodinné dovolené.  

A to jsme ještě nezmínili rutiny a kroužky, které nejen z dítěte dělají jednoduchý cíl. V pondělí malování, středy patří cestě na fotbal nebo tanečky, v pátek po škole na dětské hřiště a neděle patří rodinnému obědu u prarodičů. Začínáte tušit, kam tím míříme? 

Mozaika zneužitelných informací 

Jednotlivé kousky informací, které děti prostřednictvím fotek utvoří, můžou dohromady dát dalším uživatelům jasnou představu o tom, jak dítě funguje. A co má rádo. Kam kdy chodí. Kdy je doma samo. Někdy i jak se cítí.  

Díky tomu můžou například stalkeři sledovat, jak jde dítě samo na kroužek. Online predátoři vědí, kdy jsou rodiče v práci, děti se cítí samy a je čas z nich vymámit erotické fotky. Nebo lupiči znají přesnou adresu, vybavení domu a dobu, kdy je celá rodina pryč.  

Samozřejmě se nic takového nemusí stát. Ale nelze to vyloučit, i když internet přináší mnoho dobrého. Proto je vždy lepší volit cestu opatrnosti a dětem vysvětlit, co by o sobě na internetu neměly sdílet. Ideální je také nastavit soukromý profil, aby je nemohli sledovat neznámí lidé. Přemýšlíte, jak s dětmi mluvit o internetu? Pomůže vám knihovna O2 Chytré školy, kde najdete třeba 7 tipů, jak si získat důvěru a mluvit s dětmi o některých zásadních tématech.  

Děti a kult krásy v online světě 

Dle výzkumu děti nejvíce vytváří obsah týkající se jejich života. Ale půl procenta dotázaných přiznalo, že vytváří příspěvky ohledně sebepoškozování. Stejný počet (tedy 57 dětí) vytváří obsah s násilím. U dvou procent dětí hraje v příspěvcích hlavní roli alkohol.  

Téměř 10 tisíc dětí a dospívajících ve věku 10 až 17 let se účastnilo výzkumu Děti a kult krásy v online světě. Cílem bylo zjistit, jak sociální sítě Sociální sítě je označení pro informační sítě (poskytované internetovými portály), které umožňují vytvářet virtuální společenství. Uživatelé mohou sdílet např. své osobní informace (osobní údaje, fotografie, video), komunikovat pomocí chatu a setkávat se tak s lidmi, se kterými by se uživatelé těchto portálů pravděpodobně nikdy nesetkali. ovlivňují vnímání krásy, proč děti upravují svůj vzhled, zda se respondenti setkali s nějakou formou online zesměšňování a jaký vliv mají tyto faktory na psychiku. Unikátní výzkum společně uskutečnily Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty s Katedrou psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a společností O2

Autor: Kateřina Neumannová, Tým Bezpečně v síti.cz  

zjistěte více na stránce výuka Čepice