Logo chytré školy

Den učitelů: jak se posunulo školství od dob Komenského a jaké jsou aktuální trendy?

Dnešní školství se výrazně liší od toho, co bylo zavedeno v době Komenského, kdy se učilo například prostřednictvím spisů a tabulek. V současnosti se využívají moderní technologie, které umožňují efektivnější výuku a přístup ke zdrojům informací. Oslavte Den učitelů, který se v Česku a na Slovenku slaví 28. března, ohlédnutím za dobou minulou i nahlédnutím pod pokličku moderní výuky.
Den učitelů: jak se posunulo školství od dob Komenského a jaké jsou aktuální trendy?

Jan Amos Komenský byl český pedagog, který žil v 17. století. Byl to průkopník moderního školství a svou metodikou se snažil zajistit, aby se vzdělání stalo dostupné pro všechny. Jeho nejvýznamnějším dílem je kniha Didaktika velká, která se stala základním kamenem pedagogiky. Jeho výukové metody byly ve své době inovativní, ale oproti dnešním standardům zastaralé.   

V průběhu následujících století se vzdělávací systém v Evropě a Severní Americe postupně modernizoval. Byly zavedeny povinné školní docházky a vyučování se začalo koncentrovat na rozvoj kritického myšlení, logiky a analýzy. S nástupem moderních technologií se však vzdělávání stává mnohem více interaktivním a přizpůsobivým. 

Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat – Jan Amos Komenský 

V dnešní době hrají při výuce technologie čím dál větší roli. Internet a mobilní telefony umožňují studentům přístup k obrovskému množství informací, které mohou použít k vlastnímu vzdělávání. Interaktivní tabule a další moderní technologie umožňují učitelům vytvářet výukové materiály, které jsou atraktivní a zábavné pro studenty. Díky moderním technologiím mohou studenti také využívat virtuální laboratoře, které umožňují simulaci různých situací a pomáhají jim lépe porozumět složitým konceptům. 

Nicméně ne všichni vzdělavatelé se shodují na tom, že moderní technologie jsou vždy zcela prospěšné. Někteří se obávají, že používání technologií vede ke ztrátě schopnosti studentů soustředit se a zaměřit se na konkrétní úkol. Navíc mohou být také určité technologické bariéry, které mohou narušit přístup studentů, kteří nemají možnost zařízení nebo internetového připojení. 

V každém případě však moderní technologie nabízejí obrovské množství možností pro inovaci výuky a vzdělávání. Umožňují studentům rychlejší a snadnější přístup k informacím a umožňují výukovým programům a učitelům vytvářet více interaktivní a personalizované výukové materiály. 

Držte s technologiemi krok 

Dnešní Den učitelů, který se v České republice a na Slovensku slaví 28. března, tedy v den narození Jana Amose Komenského, je důležitou příležitostí k uznání práce těch, kteří se starají o vzdělání našich dětí. Učitelé jsou klíčovými aktéry při rozvoji moderního školství, protože nejenom předávají informace, ale také pomáhají studentům rozvíjet nepostradatelné dovednosti, jako jsou kritické myšlení, spolupráce a kreativita. 

Vzhledem k tomu, že se technologie a školství stále vyvíjejí, je důležité, aby učitelé zůstali otevření novým inovacím a byli schopni využívat moderní technologie efektivně a zodpovědně. Důležité je také nezapomenout na hodnotu lidského kontaktu a interakce v učení a vytváření prostředí, které podporuje rozvoj osobnosti. 

Pokud se chcete zorientovat, jaké moderní technologie můžete při výuce použít, pak je záložka Technologie ve vzdělávání na portále O2 Chytré školy přesně pro vás!  

Autor: Kateřina Neumannová, Tým Bezpečně v síti.cz 

zjistěte více na stránce výuka Čepice