Logo chytré školy

Digitální well-being: Jak sportování může posílit bezpečí dětí v kyberprostoru

Digitální well-being: Jak sportování může posílit bezpečí dětí v kyberprostoru

Myslíte si, že sport a digitální well-being spolu nijak nesouvisí? Možná vás právě tento článek přesvědčí o tom, že i fyzické aktivity můžou mít velký vliv nejen na balanc mezi online a offline světem, ale třeba i bezpečím v kyberprostoru. Jak si děti mohou najít vlastní cestu k odpojení od virtuálního prostředí a jak se můžou zapojit rodiče? 

V moderní době, kdy jsou děti neustále propojené se světem přes mobilní telefony, tablety a počítače, je důležité si uvědomit význam digitálního well-beingu a bezpečnosti v kyberprostoru. Cestou k zdravému vztahu s moderními technologiemi může být třeba i sport.  

Sportování totiž není jen o fyzické kondici, ale také o prospěchu pro duševní zdraví. Pohyb a cvičení pomáhají uvolňovat stres, zlepšit náladu a zvýšit energii. Právě tyto aspekty můžou dětem pomoci se vyrovnat se stresem spojeným s online prostředím a udržet si pozitivní nastavení mysli.

Klíčovou roli hrají také sociální interakce – sportovní aktivity, jako jsou týmové hry, umožňují dětem navazovat přátelské vztahy a komunikovat tváří v tvář. Což nemusí být v dnešní době tak přirozené, jak se může zdát. 

Týmové hry jsou důležité pro rozvoj jejich sociálních dovedností i sebevědomí. Když jsou děti součástí nějakého družstva, učí se spolupracovat, respektovat ostatní, komunikovat a budovat si zdravé vztahy. Tyto dovednosti mohou dětem pomoci při interakcích v online prostředí, kde jsou často vystaveny hrozbám, jako je kyberšikana, bodyshaming nebo třeba výhružky.

Nikoho asi nepřekvapí, že když si děti hrají nebo cvičí, tráví o to méně času s telefonem v ruce. Pro děti je doporučeno 60 minut mírné až intenzivní aerobní fyzické aktivity denně, informuje ČTK s odkazem na Světovou zdravotnickou organizaci. Rodiče mohou podpořit své děti v tomto ohledu tím, že je motivují k pravidelnému pohybu a stanoví pravidla pro používání digitálních zařízení.

Klíčový je pozitivní vztah ke sportu. Důležitá je podpora a motivace 

Rodiče by měli podporovat své děti, aby se zapojily do různých sportovních aktivit. Nemyslíme tím ale nutně, aby se z nich staly vrcholoví sportovci s disciplínou olympioniků. Může to být třeba účast ve školním sportovním týmu, zájmový kroužek nebo rodinné venkovní aktivity. Důležité je, aby sportování bylo pro děti zábavné a přinášelo jim radost. 

Nebuďte příliš přísní, ale spíš se snažte být vzorem. Ukazujte jim, že vy sami také dáváte přednost aktivnímu životnímu stylu a umíte najít rovnováhu mezi online světem a reálným životem.

Rodiče můžou také využít sport jako příležitost k vytvoření otevřené komunikace. Během společné procházky nebo cyklovýletu se mohou rozhovory dostat k tématům jako bezpečné chování na internetu, ochrana soukromí nebo prevence šikany. Rodiče mohou sdílet své zkušenosti a poskytnout dětem užitečné rady, jak se chránit. Právě společné fyzické aktivity můžou posílit rodinné vztahy a podpořit důvěru. 

Vzhledem k tomu, že digitální svět je stále víc součástí života dětí a dospívajících, je důležité rozvíjet jejich digitální well-being. Fyzická aktivita, sociální interakce a omezení času stráveného online představují silné nástroje, které mohou pomoci dětem najít si svůj vlastní balanc mezi online a reálným světem.

Pamatujte, že digitální well-being není o tom omezovat nebo zakazovat používání moderních zařízení. Je to spíše o vytvoření zdravého a vyváženého vztahu s online prostorem. Chcete se dozvědět více informací ohledně závislostech na technologiích nebo kybernemocích? Pak je záložka Zdraví v online světě v knihovně témat O2 Chytré školy, přesně pro vás.

Autor: Kateřina Neumannová, Tým Bezpečně v síti.cz    

Vyzkoušejte si, jak pozorně jste četli článek

Jaký je hlavní důvod, proč jsou týmové hry důležité pro děti?

Jak mohou rodiče podpořit své děti v rozvoji digitálního well‑beingu?

zjistěte více na stránce výuka Čepice