Digitální zdraví

Technologie už dneska úplně samozřejmě patří k našemu každodennímu životu. Proto je důležité, abychom je používali vědomě, zdravě a tak, aby nám pomáhaly žít a cítit se líp. Výzkumem, který oslovil 1 900 respondentů, jsme zjistili, že v tomhle ohledu jsou zvlášť ohroženou skupinou jedinci z generace Y a Z, kteří technologie používají na denní bázi.


Cílem výzkumu bylo:

  • Zmapovat, jak se lidé psychicky, společensky i fyzicky cítí v kontextu s užíváním technologií.

  • Zjistit, jaké techniky a aplikace lidé používají k moderování času stráveného s mobilem v ruce a na sítích.

 

Výsledky výzkumu:

  • 1 700 000 lidí v Česku má nízký index digitálního zdraví. To znamená, že technologie nepoužívají tak, aby byli dlouhodobě v pohodě. 

  • Lidé s nízkým indexem digitálního zdraví tráví na mobilu víc než 6 hodin denně. To je skoro o 3 a půl hodiny víc, než sami chtějí. 

  • Nízký index digitálního zdraví mají častěji mladí lidé. Skoro 60 % z nich si uvědomuje, že tráví na mobilu víc času, než považují za přijatelné. 

 

 

Podklady ke stažení