Sexting a rizikové seznamování dětí v kyberprostoru

Výzkum je zaměřený na zjištění, jestli české děti v online prostředí provozují sexting (tzn. sdílejí a šíří vlastní intimní materiály), co je k tomu motivuje, s kým a jak komunikace probíhá a jestli vůbec vnímají sexting jako rizikový.

Téměř pět tisíc dětí anonymně odpovídalo v průběhu roku 2017.


 

Podklady ke stažení