České děti v kybersvětě

Studie odhaluje, které aktivity v online světě děti provozují, s jakými riziky a hrozbami se setkávají, jaká videoprodukce je zajímá, ale třeba také, zda se nestaly obětí internetových podvodů. Samostatná část výzkumu je věnována problematice používání mobilního telefonu dětmi v prostředí školy.

Jako základní nástroj výzkumu byl zvolen anonymní online dotazník, který byl distribuován do prostředí základních škol v ČR.

Sběr dat probíhal od 1. 2. 2019 do 1. 5. 2019. Do výzkumu se zapojilo 27 177 respondentů ve věku 7-17 let ze všech krajů České republiky.

Podklady ke stažení