Český učitel ve světě médií

Cílem unikátního výzkumu, který proběhl od února do června 2021 mezi více než dvěma tisíci českých učitelů bylo zjistit, jak se učitelé základních a středních škol staví k mediální výchově, jak konzumují informace, jakým zdrojům důvěřují, z jakých informačních zdrojů čerpají pro výuku a jak jsou schopni rozpoznat dnes již tradiční témata dezinformací.

 

Většina učitelů středních a základních škol identifikuje mediální výchovu jako důležité téma pro vzdělávání. Jen tři procenta respondentů z řad učitelů uvedla, že vyučují mediální výchovu jako samostatný předmět. Tištěné učebnice jsou stále nejčastějším zdrojem výuky, hned v závěsu je však YouTube a další online zdroje. Přestože učitelé hodnotí mediální výchovu jako důležitou, většinou patří k jejich možnostem jen průřezová výuka v předmětech, které jsou tématu nejblíže jako je občanská výchova či hodiny informatiky.
Podklady ke stažení