Pomůže OCHRÁNCE otevřít debatu o problémech současného školství?

Každý někdy potřebuje zastání. Přesvěčte se o tom v novém televizním seriálu. 

5. září odvysílala Česká televize první díl desetidílného seriálu OCHRÁNCE režisérů Terezy Kopáčové a Tomáše Mašína. Seriál je inspirován školním prostředím a vychází z příběhů, které otřásly českým školstvím.

Hned v prvním díle určitě poznáte kauzu, ve které žáci  šikanují svou učitelku. Podle hlavního protagonisty Lukáše Vaculíka v seriálu ze strany tvůrců nejde o vytvoření vzoru pro tuzemské učitele. Jde spíše o snahu ukázat situace, které  mohou ve školství nastat, a možná o ukázku nějakého návodu, jak je možné takové  situace řešit.

Téma šikany páchané na učitelích je poměrně opomíjené, nevšak zanedbatelné nebo neexistující. Jak ukázal již před pěti lety i Národní výzkum kyberšikany realizovaný v roce 2016 zrealizovaný Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za podpory generálního partnera projektu E-Bezpečí O2 Czech Republic, téměř 22 % dotázanýchučitelů uvedlo, že se stalo obětí některé z forem kyberšikany. Mezi  nejčastější z forem útoků patří verbální obtěžování realizované prostřednictvím mobilního telefonu, internetu, dále obtěžování formou prozvánění a vyhrožování či zastrašování prostřednictvím služeb internetu či mobilního telefonu. Útoky jsou v drtivé většině krátkodobé - nepřesahující jeden týden. Dlouhodobě bylo vystaveno kyberšikaně 9 % učitelů, kteří kybernetický útok na svou osobu zažili.

K útokům jsou nejčastěji zneužívány sociální sítě, kde se útočníci cítí chráněni částečnou anonymitou a spoléhají na rychlé virální šíření svých tvrzení mezi spolužáky a širším okolím. Útoky jsou z téměř 35 % směřovány z řad žáků a studentů, které kantor/ka přímo učí Výjimkou ale bohužel nejsou ani rodiče žáků, kteří se k takové formě šikany rovněž uchylují. 

Náš společný cíl:
Je nezbytné o této situaci hovořit nahlas a zvednout o ní povědomí u široké veřejnosti. Jak z výzkumu vyplývá, učitelé byli vystaveni převážně jednorázovým, lehčím a krátkodobým útokům. Stejně jako jakákoliv jiná forma šikany je i tato odsouzeníhodná a jejím obětem by se mělo dostat zastání a odpovídajícího řešení celého problému. Při jeho neřešení totiž může snadno přerůst ve vážné formy kyberšikany.

Se svými žáky se proto nebojte o tomto tématu na hodinách mluvit, na portálu O2 Chytrá škola je kyberšikaně věnována celá jedna kapitola. Najdete zde rady a návody, jak s dětmi a studenty o problému mluvit. Pokud vás problematika zajímá, můžete se těšit na publikaci výsledků nového výzkumu společnosti O2 a Univerzity Palackého v Olomouci. Tématem výzkumu je Český učitel ve světě médií a zapojily se do něj během letšoního jara a léta 2 tisíce pedagogů základních a středních škol z celé ČR.

Zdroje:
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/novy-serial-ochrance-vychazi-z-pribehu-ktere-otrasly-ceskym-skolstvim/2077888
https://www.o2chytraskola.cz/data/files/a42fb6c3f3ff5fdd68ee67eafb1d691c.pdf

 

Máte dotaz, nápad nebo zájem o novinky?

Stačí nám napsat, nebo jen zaškrtnout souhlas k odběru novinek. O zbytek se postaráme.

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění, jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.