Výzkum pro žáky základních škol

Zapojte se také: Dejte dětem informaci o možnosti vyplnit dotazník zaměřený na digitální technologie, kybernetickou agresi a další online rizika.  

Mezinárodní výzkum je realizován výzkumníky projektu E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem tohoto výzkumu, který byl odstartován v únoru 2019, je zjistit základní informace o využívání digitechnologií, o kybernetické agresi a dalších rizicích on-line prostředí v ČR a mimo jiné srovnat tyto výsledky s daty ze zahraničí. Získané informace jsou důležité a budou velmi zásadní pro rozšíření poznání v této oblasti.

Každý vyplněný dotazník má pro výzkum velkou hodnotu. Co je potřeba při vyplňování dotazníku? Jediné: aby si respondenti (žáci) pečlivě přečetli zadání každé otázky a pak odpověděli pravdivě a úplně.

Jak ubezpečuje E-Bezpečí: Veškeré údaje o respondentech (demografická data apod.) budou využity pouze a výhradně ke statistickému zpracování, nikoli ke komerčnímu či nekomerčnímu využití.  Data nejsou a nebudou předávána třetím stranám. Dotazník je naprosto anonymní a získaná data slouží pouze ke statistickému zpracování.

Třešnička navíc: Vyplněné dotazníky budou slosovány a vybraní výherci obdrží věcné ceny od partnerů. Podmínkou účasti na slosování o ceny je kompletní vyplnění dotazníku a uvedení e-mailu na konci formuláře.

Díky, že podporujete tuto významnou tematiku.

VSTUP DO DOTAZNÍKU
 

Máte dotaz, nápad nebo zájem o novinky?

Stačí nám napsat, nebo jen zaškrtnout souhlas k odběru novinek. O zbytek se postaráme.

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění, jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.