Škola/Dětský domov – základní informace

Než začnete vyplňovat přihlášku

Přečtěte si, prosím, podrobná pravidla grantového programu.

Pokud potřebujete pomoci s vyplňováním grantové přihlášky nebo máte jiné dotazy, obraťte se na nás. Použijte kontaktní formulář nebo napište na e-mail grant@o2chytraskola.cz

Pokud potřebujete při vyplňování on-line formuláře práci přerušit a přihlášku si uložit, stačí kliknout na tlačítko "Uložit rozpracovanou žádost a odeslat na e-mail". Tím se rozpracovaná žádost uloží. Zároveň Vám na kontaktní e-mail přijde odkaz, díky kterému se k rozpracované verzi zase pohodlně vrátíte.

Kontaktní osoba

Kdo ve Vaší organizaci bude za případnou přihlášku a realizaci projektu zodpovídat? (Na kontaktní e-mail budeme posílat vše potřebné).

Statutární osoba

Kdo bude podepisovat smlouvu?

Stručné představení školy/dětského domova

Vzdělávací partneři

S kým máte v plánu realizovat vzdělávací aktivity v rámci programu O2 Chytrá škola?

Například můžete uzavřít spolupráci s některou z námi doporučených školicích organizací. Další možností je zkombinovat spolupráci se školicí organizací se zapojením jednoho či více z vašich kolegů a kolegyní v pedagogickém sboru.

Pedagog

Přidat pedagoga

Organizace

Přidat organizaci

Cílová skupina

Projektový záměr

Metodika

Vyhodnocení úspěšnosti a dopadu

Harmonogram projektu

Jaký je harmonogram projektu? Uveďte alespoň orientační časový rámec plánovaných aktivit. Pamatujte, prosím, že všechny aktivity musí proběhnout v rámci školního roku 2020 / 2021.

Přidat další položku

Rozpočet projektu

Na školní rok 2020 / 2021 můžete získat až 100 000 Kč. Jak získané prostředky případně využijete? (Finance lze čerpat na uskutečnění jednotlivých aktivit, např. školení, kurzy, workshopy, dále na cestovné, mzdové náklady školitelů, osobní ohodnocení zapojených pedagogických pracovníků, kancelářské potřeby k workshopům, tvorbu výukových materiálů a další. 20 % celkové částky můžete čerpat na nákup technologického vybavení.)

Buďte, prosím, co nejkonkrétnější. Víme, že některé položky se těžko odhadují. Pokud Vás do grantového programu vybereme, můžeme si je spolu dále upřesňovat.

Jak jste se o nás dozvěděli?

Máte ke grantovému programu nějaké dotazy a komentáře?

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění, jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Následující krok