Škola – základní informace

Než začnete vyplňovat přihlášku

Přečtěte si, prosím, podrobná pravidla grantového programu.

Pokud potřebujete pomoci s vyplňováním grantové přihlášky nebo máte jiné dotazy, obraťte se na nás. Použijte kontaktní formulář nebo napište na e-mail grant@o2chytraskola.cz nebo zavolejte na: tel. +420 724 001 060

Pokud potřebujete při vyplňování on-line formuláře práci přerušit a přihlášku si uložit, stačí kliknout na tlačítko "Uložit rozpracovanou žádost a odeslat na e-mail". Tím se rozpracovaná žádost uloží. Zároveň Vám na kontaktní e-mail přijde odkaz, díky kterému se k rozpracované verzi zase pohodlně vrátíte.

Kontaktní osoba

Kdo ve Vaší organizaci bude za případnou přihlášku a realizaci projektu zodpovídat? (Na kontaktní e-mail budeme posílat vše potřebné).

Statutární osoba

Kdo bude podepisovat darovací smlouvu?

Stručné představení školy

Vzdělávací partneři

S kým máte v plánu realizovat vzdělávací aktivity v rámci programu O2 Chytrá škola?

Minimálně jeden vzdělávací partner musí být pedagogický pracovník školy (učitel) se základní znalostí tématu. Dále můžete uzavřít spolupráci s některou z námi doporučených školicích organizací.

Pedagog

Přidat pedagoga

Organizace

Přidat organizaci

Cílová skupina

Projektový záměr

Metodika

Vyhodnocení úspěšnosti a dopadu

Harmonogram projektu

Jaký je harmonogram projektu? Uveďte alespoň orientační časový rámec plánovaných aktivit. Pamatujte, prosím, že všechny aktivity musí proběhnout v rámci kalendářního roku 2022 / 2021.

Přidat další položku

Rozpočet projektu

Na kalendářní rok 2022 můžete získat až 100 000 Kč. Jak získané prostředky případně využijete? (Finance lze čerpat na uskutečnění jednotlivých aktivit, např. školení, kurzy, workshopy, dále na cestovné, náklady na jednorázovou týmovou supervizi pedagogů, osobní ohodnocení zapojených pedagogických pracovníků, kancelářské potřeby k workshopům, tvorbu výukových materiálů a další. 20 % celkové částky můžete čerpat na nákup technologického vybavení.)

Buďte, prosím, co nejvíce konkrétní. Víme, že některé položky se těžko odhadují. Pokud Vás do grantového programu vybereme, můžeme si je spolu dále upřesňovat.

Jak jste se o nás dozvěděli?

Máte ke grantovému programu nějaké dotazy a komentáře?

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění, jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Následující krok