Logo chytré školy
Statutární osoba
Kdo bude podepisovat darovací smlouvu?
Musı́ přijetı́ nadačnı́ho přı́spěvku schválit Váš zřizovatel? signature_info
Způsob podpisu darovací smlouvy