Logo chytré školy
Ostatní

Přečtěte si, prosím, důkladně aktuální podrobná pravidla grantového programu pro rok 2023.


Přihlášku si každá škola píše samostatně na základě vlastní analýzy potřeb. Vzdělávací organizace je pouze dodavatelem odborného školení. Organizace nesmí dodávat připravené projektové texty žadatelům o grant.


Pokud potřebujete pomoci s vyplňováním grantové přihlášky nebo máte jiné dotazy, obraťte se na nás. Použijte kontaktní formulář nebo napište na e-mail grant@o2chytraskola.cz nebo zavolejte na: tel. +420 724 001 060 .


Pokud potřebujete při vyplňování on-line formuláře práci přerušit a přihlášku si uložit, stačí kliknout na tlačítko "Uložit rozpracovanou žádost a odeslat na e-mail". Tím se rozpracovaná žádost uloží. Zároveň Vám na kontaktní e-mail přijde odkaz, díky kterému se k rozpracované verzi zase pohodlně vrátíte.

Kdo je vaším zřizovatelem

Zde upozorňujeme, že v případě, ve kterém jste byli již 3x podpořeni grantovým programem O2 Chytrá škola, není možné v této výzvě již o finance žádat.

Kdo ve Vaší organizaci bude za případnou přihlášku a realizaci projektu zodpovídat? (Na kontaktní e-mail budeme posílat vše potřebné).

Kdo bude podepisovat darovací smlouvu?
Musı́ přijetı́ nadačnı́ho přı́spěvku schválit Váš zřizovatel? signature_info
Způsob podpisu darovací smlouvy

S kým máte v plánu realizovat vzdělávací aktivity v rámci programu O2 Chytrá škola?


Minimálně jeden vzdělávací partner musí být pedagogický pracovník školy (učitel) se základní znalostí tématu. Dále můžete uzavřít spolupráci s některou z námi doporučených školicích organizací.

Odkaz na přehled školitelůJaký je harmonogram projektu? Uveďte alespoň orientační časový rámec plánovaných aktivit. Pamatujte, prosím, že všechny aktivity musí proběhnout v rámci kalendářního roku 2024, minimálně však 6 měsíců

Na kalendářní rok 2023 můžete získat až 100 000Kč. Jak získané prostředky využijete? Finance lze čerpat na uskutečnění jednotlivých aktivit, např. školení, kurzy, workshopy, týmové supervize pedagogů, kancelářské potřeby k workshopům, na další provozní náklady: mzdy a osobní ohodnocení koordinátorů či administrátorů projektu, cestovné, na tvorbu výukových materiálů a mnoho dalšího. V případě, že si nejste jisti s uplatněním nákladů, ozvěte se nám.


Buďte, prosím, co nejvíce konkrétní. Víme, že některé položky se těžko odhadují. Pokud Vás do grantového programu vybereme, můžeme si je spolu dále upřesňovat.


Upozornění: Pro rok 2023 grant NELZE využít na nákup technologického zařízení. Aktuálně je možnost využít výzvy zveřejněné u MŠMT.


Detailněji rozpracovaný rozpočet lze vložit v následujícím kroku (Ostatní)

Celkový rozpočet
Rozpočet projektu musí být minimálně 30 000 Kč Rozpočet projektu nesmí překročit 100 000 Kč
Z jaké grantové výzvy O2 Chytrá škola jste byli v minulosti podpořeni? Pokud jste byli opakovaně podpořeni, zaškrtněte všechny roky.
Zde upozorňujeme, že v případě, ve kterém jste byli již 3x podpořeni grantovým programem O2 Chytrá škola, není možné v této výzvě již o finance žádat.

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění, jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.