Logo chytré školy
Rozpočet projektu

Na kalendářní rok 2023 můžete získat až 100 000Kč. Jak získané prostředky využijete? Finance lze čerpat na uskutečnění jednotlivých aktivit, např. školení, kurzy, workshopy, týmové supervize pedagogů, kancelářské potřeby k workshopům, na další provozní náklady: mzdy a osobní ohodnocení koordinátorů či administrátorů projektu, cestovné, na tvorbu výukových materiálů a mnoho dalšího. V případě, že si nejste jisti s uplatněním nákladů, ozvěte se nám.


Buďte, prosím, co nejvíce konkrétní. Víme, že některé položky se těžko odhadují. Pokud Vás do grantového programu vybereme, můžeme si je spolu dále upřesňovat.


Upozornění: Pro rok 2023 grant NELZE využít na nákup technologického zařízení. Aktuálně je možnost využít výzvy zveřejněné u MŠMT.


Detailněji rozpracovaný rozpočet lze vložit v následujícím kroku (Ostatní)

Celkový rozpočet
Rozpočet projektu musí být minimálně 30 000 Kč Rozpočet projektu nesmí překročit 100 000 Kč