Jak začít s 3D tiskem ve škole?

Na začátku je třeba promyslet, k čemu a jak budeme 3D tisk ve škole využívat a jak do něj zapojíme žáky a pedagogy. Potom následuje výběr vhodné 3D tiskárny, přičemž mezi hlavní parametry výběru patří především poměr výkon vs. cena (vhodné jsou např. tiskárny Ender či Prusa apod.). Tady je třeba promyslet, z jakých materiálů chceme tisknout (nejčastěji PLA nebo ABS), jestli chceme, aby byli u tisku žáci (u tisku z některých materiálů se uvolňují do vzduchu karcinogenní látky), jestli budeme chtít odpad z tiskového materiálu recyklovat (budeme potřebovat zařízení na rozdrcení odpadu a opětovné vytvoření tiskového vlákna), kdo se bude o tiskárnu starat, jak bude škola financovat provoz ( nákup tiskových strun), jak budeme organizovat tisk (lokálně, tiskový cloud) a kdy budeme tisknout (v průběhu dne, v noci).

Dále je třeba naučit se s tiskárnou pracovat, ať už jde o pravidelný servis (především čištění po tisku – tryska, podložka, kontrolu pravých úhlů u os, kalibrace apod.) nebo samotný tisk. Tady je dobré vyzkoušet si, jak tiskárna pracuje – vytisknout několik zkušebních modelů (obvykle dodávaných s tiskárnou), případně vyzkoušet tisk nějakého modelu dostupného v online databázích.

S 3D tiskárnou se obvykle naučíte pracovat velmi rychle, nejsou nutné žádné zvláštní programátorské dovednosti. V online prostředí je také k dispozici celá řada volně dostupných i komerčních nástrojů, ve kterých můžete třírozměrné modely jak vytvářet, tak z nich také tisknout (tzv. slicery).

Jak tisknout 3D modely stažené z internetu?

  1. Z online databáze vybereme vhodný 3D model (nejčastěji používáme modely ve formátu *.stl – tj. geometrické objekty bez barev a textur) a stáhneme ho do svého počítače. 
  2. Model nahrajeme do programu, který využíváme pro 3D tisk – slicer jako Cura, Slic3r nebo jiný program dodávaný výrobcem tiskárny (přehled vybraných slicerů najdete níže).
  3. V programu se objeví náhled objektu před tiskem, zpravidla můžeme volit, jak má být objekt velký, jaká bude jeho jemnost (čím jemnější model, tím déle tiskneme), jestli se bude tisknout s tzv. podporami, z jakého materiálu tiskneme, při jaké teplotě apod. V těchto programech se také model převede do tiskové podoby, kterou si můžeme uložit na disk ve formátu *.gcode nebo ji přímo tisknout.
  4. Tiskárna poté rozehřeje tiskovou trysku a začne model z tiskového vlákna (filamentu) tvořit.

Související obrázek
Model draka Adalinda ve sliceru (před tiskem)

Výsledek obrázku pro adalinda

Po tisku je dobré pravidelně tiskovou podložku čistit, prsty zanechávají na podložce mastné otisky, na kterých následně modely hůř drží.

Software pro 3D modelování

Nástroje určené pro tvorbu 3D modelů, které jsou dostupné zdarma.

Software pro 3D tisk (slicery)

Slicery jsou nástroje, které převedou 3D model do tisknutelné podoby („rozřežou“ ho na tenké horizontální vrstvy), nejčastěji do formátu *.gcode. Ten se poté nahraje do 3D tiskárny, která podle něj vytiskne daný 3D model.

Databáze modelů pro 3D tisk

Online databází modelů pro 3D tisk je celá řada, velká část modelů je zcela zdarma.

Vzdělávací podklady tématu ke stažení