Zpět na webový portál

Co by děti měly vědět o kyberšikaně (6/9)

Prevence a dostatek informací je základ. Děti by měly vědět, co šikana je a jak se chovat, pokud se s šikanou setkají i jako nezúčastnění pozorovatelé. Měly by vědět, že rychlá pomoc může oběti šikany pomoct a zabránit nejhoršímu.

Poprosit o radu dospělého není žalování. Je to správné. Ve škole by se měly co nejdřív obrátit na učitele nebo výchovného poradce. Šikanu mimo školu by měly řešit s rodiči nebo o ní říct aspoň staršímu sourozenci.

Šikanující chtějí vyvolat reakci a touží po potvrzení vlastní důležitosti a nadřazenosti. Čím víc se jim šikanovaná oběť brání a čím víc je v té obraně sama, tím spíš bude šikana pokračovat. Řada vznikajících šikan zmizí pro nezájem dalších se jich účastnit i pro nedostačující reakci oběti.

Krádež identity

Útočník získá přístup k cizímu účtu a pod jménem jeho majitele rozesílá nevhodné zprávy nebo jiné materiály. Snaží se tím dostat majitele účtu do problémů, ohrozit ho nebo poškodit jeho pověst a vztahy. Navíc informace, které z účtu získá, může dál zneužít.

PŘÍBĚH: Tereza tajně pozorovala Kláru, když se přihlašovala do svého e-mailu. Viděla její heslo a pak se přihlásila na Klářin účet a začala z něj posílat hrubé zprávy jejím známým. Kláře dalo velkou práci vysvětlit známým, že zprávy nepsala ona.

Kvízy

Podklady ke stažení