1/6 Online vzdělávání

Úvod do tématu

Illustration

Moderní technologie mění všechno kolem nás a díky nim se v poslední době proměňuje i způsob výuky. Učitelé s využitím technologií mohou obohatit vyučování a například sdílet studnetům různé podklady pro hodiny a doplňovat tak klasický výklad.

Pokročilejší formou je pak vyučování na dálku. Dnes už nejde jen o zadávání klasických úkolů na doma, ale lze běžné prezenční vzdělávání doplnit nebo v mnoha případech i nahradit vzděláváním distančním a hlavně a e-learningovým. 

Distanční vzdělávání spočívá v komunikaci učitelů se žáky a rodiči formou zadávání úkolů z učebnice, individuálního domácího vzdělávání. Má ale své limity –  rodič v domácích podmínkách nemůže plnohodnotně nahradit roli učitele, ať už z časových důvodů nebo z důvodů neznalosti probírané problematiky a nepedagogického vzdělání. A ani pro žáky není tento způsob dlouhodoběji udržitelný. 

V následujících kapitolách si můžete přečíst několik tip triků a námětů, jak k distančnímu vzdělávání přistupovat a hlavně jak ho doplnit s pomocí nástrojů a aplikací.

Máte dotaz, nápad nebo zájem o novinky?

Stačí nám napsat, nebo jen zaškrtnout souhlas k odběru novinek. O zbytek se postaráme.

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění, jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.