Zpět na webový portál

Při emotivnějších debatách týkajících se svobody slova nejen na internetu se dnes můžeme setkat se slovem cenzura. Ne vždy je se ale tento pojem používá správně. Cenzura totiž znamená kontrolu a omezování sdělování informací v médiích. Co je zásadní – provádí ji stát nebo subjekty, které s ním jsou spřízněné. Zpravidla znemožňuje publikovat názory vybočující z oficiální ideologie státu.

I v naší zemi máme s cenzurou bohaté zkušenosti. Jedná se především o období 2. světové války (cenzura řízená nacistickými orgány) a dobu od nástupu komunismu až do roku 1990. Od té doby je cenzura zrušena, a ústavním zákonem dokonce zakázaná. 

Cenzura na internetu

Dnes se někdy za cenzuru označuje třeba vyvracení nepřesností nebo lží. Zejména v internetových diskuzích se nezřídka stává, že pokud někomu opravíte fakticky nesprávný výrok, daný člověk se ohradí, že provádíte cenzuru. Je totiž pro něj snazší pokusit se názorového oponenta diskvalifikovat jako cenzora, než vést věcnou debatu a čelit faktům, která jeho tvrzení vyvracejí.

Někdy se ale na internetu s cenzurou skutečně můžeme setkat. Zpravidla se však jedná o země s nedemokratickým zřízením (například v Číně, KLDR apod.). V těchto zemích bývají blokovány celé zpravodajské portály, ale i sociální sítě, aby se občané nedostali ke zprávám kritickým k danému režimu. 
 

Podklady ke stažení