Zpět na webový portál

Úvod do tématu (1/5)

Slovo propaganda má svůj původ už na začátku 17. století, kdy vznikla Posvátná kongregace pro šíření víry (Sacra congregatio de propaganda fide) s cílem šířit osvětu o katolické církvi. V té době ovšem slovo propaganda nikdo nevnímal negativně jako dneska.

V současnosti vnímáme propagandu spíš negativně. Velký podíl na tom má její zneužití na začátku 20. století a v průběhu 2. světové války (nacistická propaganda vyobrazovala Židy jako proradné a chamtivé obchodníky, kteří bohatnou na úkor slušných a poctivě pracujících Němců). Komunistická propaganda v Československu zase stála na karikaturách a pokřiveném zobrazení západního světa, intelektuální elity a lidí s jiným politickým přesvědčením než tím komunistickým.

Proto, když se řekne propaganda, si většinou představíme lhaní, manipulaci a šíření strachu či nenávisti. A to i přesto, že existuje propaganda pozitivní, například kampaně podporující používání bezpečnostních pásů nebo darování krve.

Podklady ke stažení