Zpět na webový portál

Každodenní rasismus (6/6)

Právě stereotypy, které nasáváme z médií a svého okolí, simulují jakousi naši zkušenost, pokud ji nemáme z první ruky. I když tedy osobně neznáme například žádné muslimy, víme, „co jsou zač.“

Je to právě skutečná osobní zkušenost s menšinami a sociálními skupinami, která nám pomáhá stereotypy odbourávat díky tomu, že si soužitím se skutečnými zástupci menšiny můžeme vytvořit vlastní názor. Proto například lidé, kteří se přímo znají s homosexuály, hodnotí celou skupinu jinak, než ti, kdo žádného nikdy nepotkali.

Naopak přejímání zaběhnutých stereotypů, které jsme třeba jako děti odposlouchaly od rodičů a okolí, vede k tomu, že snadno můžeme sklouznout k rasismu, aniž ho za rasismus považujeme. Například automatickými výroky, jako „jsem snad nějaká ukrajinská uklízečka?“

Od stereotypu ke genocidě

Před 2. světovou válkou i během ní posloužily stereotypní karikatury chamtivých židů s velkými nosy k ponížení někdejších občanů na něco nižšího, než jsou lidé. Židé byli postupně vytlačeni z veřejného života až do koncentračních táborů a plynových komor. Podobně je možné použít stereotypy k pokusu o likvidaci jakékoli skupiny, která se něčím liší od většiny, i v dnešní době.         

Podklady ke stažení