Zpět na webový portál

Mluvit s dětmi o online bezpečí je jako mluvit s nimi poprvé o sexu. Chcete se vyhnout trapné a únavné přednášce v zájmu dítěte i sebe. Následující náměty vám pomohou vytvářet komunikační příležitosti a získat si důvěru.

Spoléhat se, že se všechno důležité děti neučí ve škole, není dobrá stratategie. Ony se to naučí, ale od spolužáků, a to nezbytně nechcete. Nejlépe funguje, když si děti v kolektivu ověří, co už znají od dospělých, především od rodičů a učitelů. Mějte kontrolu nad tím, co vaše děti vědí. 

Mluvte s dětmi o všem a bez obalu. Jejich věku přizpůsobte jen způsob, jakým věci říkáte. Chcete přece, aby vás poslouchaly a porozuměly vám. Děti jsou chytřejší, než jim často chceme přiznat, a přijmou i nepěknou pravdu o světě. Obecně platí, že čím víc děti vědí, tím víc jsou na život a svět připravené. Poskytněte jim tuhle výhodu. 

Kvízy

Podklady ke stažení

Videa