Zpět na webový portál

Národní výzkum kyberšikany učitelů

Cílem tohoto výzkumu bylo na reprezentativním vzorku učitelů zmapovat rozšíření kyberšikany a zjistit, jaké formy kyberšikany jsou nejběžnější, kde nejčastěji probíhá, jaký má dopad na učitele, jaké strategie řešení učitelé volí a koho do řešení zapojují. 

Dotazníky byly distribuovány více než pěti tisícům učitelů základních a středních škol na celém území České republiky v roce 2016.

Podklady ke stažení